Hovedseksjon

Vg2 datateknologi og elektronikk, skoleår på Malta

Valetta

Kuben vgs samarbeider med The Malta College of Arts, Science and Technology (MCAST) landets eneste yrkesfaglige college, med undervisning fra Vg2-nivå og opp til Masters. Skoleåret 2022-23 vil bli det første skoleåret med tilbud om å ta vg2 på Malta. Selv om dette tilbudet er helt nytt er opplegget rundt elevene meget godt innarbeidet fra vår side. Tilbudet Utenlandsklassen startet opp allerede i 1996 og var den gang et samarbeid mellom Sogn vgs. og Bournemouth & Poole College i England. Kuben vgs. overtok programmet høsten 2013. Grunnet Brexit og visumkrav til norske elever og studenter, tok dette samarbeidet slutt.

Introduksjon og faglig opplegg
Undervisningen foregår på engelsk, med unntak av norsk, samfunnsfag og kroppsøving. Klassen tar programfag som passer inn i den norske læreplanen og tar norsk vg2-eksamen etter hjemkomst, slik at man etter endt og bestått vg2 kan gå videre til vg3 eller over i læra. Dette tilbudet er åpent for elever fra alle vg1 elektroklasser i Oslo. Det vil si at elever fra Bjørnholt, Elvebakken, Etterstad og Ullern søker på lik linje med Kubens vg1-elever. Kuben har også inngått en avtale med Rud vgs i Viken, slik elever derfra kan søke seg inn på tilbudet, men Oslosøkere har fortrinnsrett.

Merk at man må ha dette tilbudet på 1.prioritet i VIGO for å bli vurdert. Søkere som setter tilbudet på 2.pri eller lavere blir ikke med i informasjons- og utvelgelsesprosess utover våren.

MCAST-klassen tar fag på to av colleget institutt; Institute of Engineering and Transport – Electrical, Electronics, and Robotics, og Institute of Information And Communication Technology. Kubenelevene studerer sammen med lokale og evt andre internasjonale studenter.

Norsk, samfunnsfag og kroppsøving vil foregå på Teams. MCAST har en studentgym tilgjengelig for studentene, i tillegg til diverse sportslige aktiviteter og lag.

Skoleåret

MCAST-klassen starter skoleåret på Kuben vgs samtidig med resten av elevene i Osloskolen, og reiser til Malta i slutten av september. Den første uken er det introduksjon til colleget, og livet på Malta. Semesteret starter den første mandagen i oktober. MCAST-klassen er på Malta frem til midten av mai. Da returnerer klassen til Oslo og Kuben vgs, og gjør ferdig skoleåret og eksamener her. Elevene reiser hjem på juleferie, og eventuelt andre ferier om ønskelig. Det er også lov for foreldre å reise ned på besøk til nydelige Malta. 

Bolig

Elevene bor på Campus HUB (student boliger) som tilhører Malta University, i Imsida. Dette ligger litt over 3 kilometer med buss fra MCASTs hovedcampus i Paola. Studentboligene har 24 timers bemannet resepsjonen og sikkerhetsvakter. Man kan enten bo to sammen på dobbeltrom (enten med andre fra klassen, eller lokale/internasjonale studenter), eller betale ekstra for enerom. De fleste rom har egne bad, men man kan få rom som deler bad med et annet rom. Den norske klassen fordeles på to "Clusters". Hver Cluster huser rundt 16 elever, som deler stort kjøkken/oppholdsrom. Det er cafeer, butikker og vaskeri på Campus HUB (og kantine på colleget). Campus HUB har andre fellesrom og gratis svømmebasseng, og en gym som man betaler for å komme inn på. Det organiseres også jevnlig aktiviterer som beboerne kan bli med på; utflukter, filmkvelder o.l.. Byen Sliemas sandstrand, Balluta Bay Beach, er 30 minutter unna hvis man spaserer, eller 5 minutter med el-sparkesykkel. Det kan også nevnes at sykehus med akuttmottak befinner seg rett over veien fra Campus HUB.

Oppfølgning

MCAST-klassen får en egen Personal Coordinator, Stefano Sicari, som er ansatt på MCAST. Vedkommende har ansvaret for å følge opp klassen i alt utenom det rent faglige. Instituttlederne på MCAST har det faglige ansvaret. Stefano vil ha faste oppfølgingssamtaler, og vil hjelpe elevene med å bli kjent med landet; matbutikker, lokale busser, Do's and Don't's, og kan kontaktes man-fredag kl. 8-18. Klassen vil også ha 'skyggelærere' ved Kuben vgs. som sammen med Kubens internasjonale koordinator følger med på hvordan elevene har det sosialt og faglig. Kubenansatte følger elevene ned i september, og kommer på et par besøk gjennom skoleåret. I mai blir det høytidelig avslutning ved colleget med de norske lærerne og andre representanter fra Kuben vgs til stede. Dagen etter reiser elevene sammen med Kubenansatte hjem til Oslo. 

Malta

Malta er en liten øystat som ligger i Middelhavet, sør for Sicilia. Landet har to offisielle språk; Maltesisk (beslektet med arabisk) og engelsk, og alle er tospråklige. På college og universitet er engelsk arbeidsspråk og undervisningsspråk. Matkulturen bærer preg av Maltas lange historie med mange koloniherrer og er en miks av italiensk, arabisk, engelsk - og noe helt eget. Malteserne er meget hyggelige, omgjengelige, og lett å komme i kontakt med.

Kostnader og stipend

Studieåret er godkjent av NOKUT og støttet av Lånekassen, og elevene skal søke om stipend derfra. Alle søkere vil motta reisestipend, utstyrsstipend og borteboerstipend på til sammen cirka kr 50 000. I tillegg vil elevene motta skolepengestipend. Det finnes også et grunnstipend, men dette er behovsprøvd (dvs at det er avhengig av foresattes inntekt) og kun de med meget lav inntekt vil motta dette. Kuben betaler MCAST, og fakturerer foresatte samlet for opplegget, fordelt på høst og vår. Stipendet vil dekke faktura elever/foresatte mottar fra Kuben vgs. Betalingen dekker undervisning, bolig, to tur-retur-billetter med fly fra Oslo til Malta,  og lønn til Personal Coordinator..

Alle elever må ha forsikring for hele perioden (cirka kr 3 000). Kuben vil komme med informasjon og anbefalinger.

Elevene må ha penger til mat og annet forbruk, og vi anbefaler minimum kr 5 000 i måneden til dette.

Informasjon

I slutten av januar reiser ansatte på Kuben rundt til alle skolene i Oslo som har vg1 elektro, og Rud vgs i Viken, for å gi informasjon om tilbudet. Det vil også bli arrangert en egen event i forbindelse med Kuben Åpen Dag i slutten av januar. Her kan elever og foresatte snakke med både Kubenansatte og ansatte fra MCAST. Etter at elever har søkt seg inn vil den nye klassen samles til gruppeintervju, og to møter (det siste med foresatte) utover våren. Det blir også et Avreisemøte cirka 2 uker før avreise i slutten av september.

Ta gjerne kontakt med internasjonal koordinator på e-post om du vil vite mer: kristin.skare@osloskolen.no

Forbehold - Pandemi - Malta lå langt fremme med vaksinering av sine innbyggere, og har sluppet godt unna de verste effektene av pandemien. Pandemien har lært oss at det er vanskelig å forutse helt sikkert hvordan slike utbrudd utvikler seg. Skulle det derfor skje store endringer til det verre, og tilbudet må kanselleres, vil søkerne få tilbud om sin 2.prioritering i VIGO.

Malta College of Arts, Science and Technology