Hovedseksjon

Vg2 datateknologi og elektronikk, skoleår på Malta

Valetta

Kuben vgs samarbeider med The Malta College of Arts, Science and Technology (MCAST) landets eneste yrkesfaglige college, med undervisning fra Vg2-nivå og opp til Masters. 

Introduksjon og faglig opplegg
Undervisningen foregår på engelsk, med unntak av fagene norsk og samfunnsfag. Klassen tar programfag som passer inn i den norske læreplanen, og tar norsk vg2-eksamen etter hjemkomst, slik at man etter endt og bestått vg2 kan gå videre til vg3 eller over i læra. Dette tilbudet er åpent for elever fra alle vg1 elektroklasser i Oslo. Det vil si at elever fra Bjørnholt, Elvebakken, Etterstad og Ullern vgs søker på lik linje med Kubens vg1-elever. Kuben har også inngått en avtale med Rud vgs i Viken, slik elever derfra kan søke seg inn på tilbudet, men Oslosøkere har fortrinnsrett.

Merk at man må ha dette tilbudet på 1. prioritet i VIGO for å bli vurdert. Søkere som setter tilbudet på 2. pri eller lavere blir ikke med i informasjons- og utvelgelsesprosess utover våren.

MCAST-klassen tar fag på to av colleget institutt; Institute of Engineering and Transport – Electrical, Electronics, and Robotics, og Institute of Information And Communication Technology. Kubenelevene studerer sammen med lokale og evt andre internasjonale studenter.

Norsk og samfunnsfag vil foregå på Teams og med skjevlesing på høsten før klassen reiser ned til Malta. MCAST har en gratis studentgym (Upper Gym) tilgjengelig for studentene, i tillegg til diverse sportslige aktiviteter og lag.

Skoleåret

MCAST-klassen starter skoleåret på Kuben vgs samtidig med resten av Osloskolen, og reiser til Malta i slutten av september. De første dagene er det introduksjon til colleget, og livet på Malta. Undervisningen på MCAST starter den første mandagen i oktober og varer frem til midten av mai. Da returnerer klassen til Oslo og Kuben vgs, og gjør ferdig skoleåret og eksamener her. Elevene reiser hjem på juleferie, og eventuelt andre ferier om ønskelig. Det er også lov for foreldre å reise ned på besøk til nydelige Malta. 

Bolig

Elevene bor på Campus HUB (student boliger) som tilhører Malta University, i Imsida. Dette ligger cirka 7 kilometer med buss fra MCASTs hovedcampus i Paola. Studentboligene har bemannet resepsjonen frem til kl. 22.00, og sikkerhetsvakter 24 timer i døgnet. Man kan enten bo på dobbeltrom (med en fra klassen, eller en internasjonal student), eller betale ekstra for enerom. Hvert rom har eget bad. Hver "Cluster" huser 14-15 elever som deler stort kjøkken/oppholdsrom. Det er cafeer, butikker, apotek med lege, og vaskeri på Campus HUB (og kantine på colleget). Campus HUB har flere fellesrom, gratis svømmebasseng, og en gym som man betaler for å komme inn på. Det organiseres også jevnlig aktiviterer som beboerne kan bli med på; utflukter, filmkvelder, kokekurs, o.l.. Balluta Bay Beach er nærmeste strand 30 minutter unna hvis man spaserer. Det kan også nevnes at sykehus med akuttmottak befinner seg rett over veien fra Campus HUB.

Ellers er det også mulig å bo hos vertsfamilier og Kuben har hatt kontakt og fått gode referanser for AM Language School: https://amlanguage.com/accommodations/ Dette er en språkskole som også formidler bolig og læreplasser.

Oppfølgning

MCAST-klassen får en egen Personal Coordinator, Stefano Sicari, som er ansatt på MCAST. Vedkommende har ansvaret for å følge opp klassen i alt utenom det rent faglige. Instituttlederne på MCAST har det faglige ansvaret. Stefano hjelper elevene med å bli kjent med landet og arrangerer månedlige fellesaktiviteter. Han kan kontaktes man-fredag kl. 8-18. Klassen vil også ha 'skyggelærere' ved Kuben vgs. som sammen med Kubens internasjonale koordinator følger med på hvordan elevene har det sosialt og faglig. Kubenansatte følger elevene ned i september, og kommer på to besøk gjennom skoleåret. I mai blir det høytidelig avslutning ved colleget med de norske lærerne og andre representanter fra Kuben vgs til stede. Dagen etter reiser elevene sammen med Kubenansatte hjem til Oslo. 

Malta

Malta er en liten øystat som ligger i Middelhavet, sør for Sicilia. Landet har to offisielle språk; Maltesisk (beslektet med arabisk) og engelsk, og alle er tospråklige. På college og universitet er engelsk arbeidsspråk og undervisningsspråk. Matkulturen bærer preg av Maltas lange historie med mange koloniherrer og er en miks av italiensk, arabisk, engelsk - og noe helt eget. Malteserne er meget hyggelige, omgjengelige, og lett å komme i kontakt med.

Kostnader og stipend

Studieåret er godkjent av NOKUT og støttet av Lånekassen, og elevene skal søke om stipend derfra. Alle søkere vil motta reise-, borteboer-, utstyr- og skolepengestipend på tilsammen ca kr 105 000. Det finnes også et grunnstipend, men dette er behovsprøvd (dvs at det er avhengig av foresattes inntekt) og kun de med meget lav inntekt vil motta dette. Faktura fra Kuben for skoleåret er på tilsammen kr 60 000. Dette dekker undervisning, to tur-retur-billetter med fly fra Oslo til Malta, og lønn til Personal Coordinator på MCAST. Bolig betales direkte til Campus Hub eller vertsfamilieorganisasjonen.

Elevene må være forsikret for hele perioden. Kuben vil komme med informasjon og anbefalinger. Kostnaden for denne ligger på cirka kr 3 500.

Elevene må ha penger til mat og annet forbruk, og vi anbefaler minimum kr 5 000 i måneden til dette. Skulle krona svekkes ytterligere, må man regne med litt mer.

Informasjon

I slutten av januar mottar alle vg1 elektroklasser i Oslo og Rud vgs i Akershus, informasjon om tilbudet. Vi inviterer alle interesserte til å ta med foresatte til Kubens Åpen Dag 23. januar. Etter at elever har søkt seg inn vil elevene kalles inn til intervju. Det vil også bli informasjonsmøter, med og uten foresatte. Det blir avholdt et Avreisemøte cirka 2 uker før avreise i slutten av september.

Ta gjerne kontakt med internasjonal koordinator på e-post om du vil vite mer: kristin.skare@osloskolen.no

Malta College of Arts, Science and Technology

Programfag på MCAST

På MCAST tar elevene fag fra to forskjellige institutt; 

Institut of Engineering and Transport (IET) og
Institut of Information and Communication Technology (ICT)

  • ID = Infrastructure Designs 1 & 2
  • LF = LAN Fundamentals
  • ECM = Electronic Circuit Manufacturing
  • AE = Analogue Electronics
  • TS/IT = Trouble Shooting/ Inspection and Testing
  • DE = Digital Electronics