Hovedseksjon

Vg2 datateknologi og elektronikk, skoleår på Malta

Valetta

Kuben vgs samarbeider med The Malta College of Arts, Science and Technology (MCAST) landets eneste yrkesfaglige college, med undervisning fra Vg2-nivå og opp til Masters. Skoleåret 2022-23 vil bli det første skoleåret med tilbud om å ta vg2 på Malta. Selv om dette tilbudet er helt nytt er opplegget rundt elevene meget godt innarbeidet fra vår side. Tilbudet Utenlandsklassen startet opp allerede i 1996 og var den gang et samarbeid mellom Sogn vgs. og Bournemouth & Poole College i England. Kuben vgs. overtok programmet høsten 2013. Grunnet Brexit og visumkrav til norske elever og studenter, tok dette samarbeidet slutt.

Introduksjon og faglig opplegg
Undervisningen foregår på engelsk, med unntak av norsk, samfunnsfag og kroppsøving. Klassen tar programfag som passer inn i den norske læreplanen og tar norsk vg2-eksamen etter hjemkomst, slik at man etter endt og bestått vg2 kan gå videre til vg3 eller over i læra. Dette tilbudet er åpent for elever fra alle vg1 elektroklasser i Oslo. Det vil si at elever fra Bjørnholt, Elvebakken, Etterstad og Ullern søker på lik linje med Kubens vg1-elever. Kuben har også inngått en avtale med Rud vgs i Viken, slik elever derfra kan søke seg inn på tilbudet, men Oslosøkere har fortrinnsrett.

MCAST-klassen tar fag på to av colleget institutt; Institute of Engineering and Transport – Electrical, Electronics, and Robotics, og Institute of Information And Communication Technology. Kubenelevene studerer sammen med lokale og evt andre internasjonale studenter.

Norsk, samfunnsfag og kroppsøving vil foregå på Teams. MCAST har en studentgym tilgjengelig for studentene, i tillegg til diverse sportslige aktiviteter og lag.

Skoleåret

MCAST-klassen starter skoleåret på Kuben vgs samtidig med resten av elevene i Osloskolen, og reiser til Malta i slutten av september. Den første uken er det introduksjon til colleget, og livet på Malta. Semesteret starter den første mandagen i oktober. MCAST-klassen er på Malta frem til midten av mai. Da returnerer klassen til Oslo og Kuben vgs, og gjør ferdig skoleåret og eksamener her. Elevene reiser hjem på juleferie, og eventuelt andre ferier om ønskelig. Det er også lov for foreldre å reise ned på besøk til nydelige Malta. 

Bolig

Elevene bor to og to sammen på dobbeltrom på Campus Hub (student boliger) som tilhører Malta University, i Imsida. Dette ligger litt over 3 kilometer med buss fra MCASTs hovedcampus i Paola. Studentboligene har 24 timers bemannet resepsjonen og vedlikehold. Hvert rom deler bad og kjøkken med 2-4 andre studenter. Det kan være mulig med eget rom, evt rom med eget bad, men dette vil koste ekstra. Det er cafeer og butikker på Campus Hub (og kantine på colleget). Campus Hub har eget svømmebasseng og gym, som man betaler for å komme inn på. Byen Sliemas sandstrand, Balluta Bay Beach, er 30 minutter unna hvis man spaserer, eller 5 minutter med el-sparkesykkel. Det kan også nevnes at sykehus med akuttmottak befinner seg rett over veien fra Campus Hub.

Oppfølgning

MCAST-klassen får en egen Personal Coordinator som er ansatt på MCAST. Vedkommende har ansvaret for å følge opp klassen i alt utenom det rent faglige. Instituttlederne på MCAST har det faglige ansvaret. Personal Coordinator vil ha faste oppfølgingssamtaler, hjelper elevene med å bli kjent med landet; matbutikker, lokale busser, Do's and Don't's, og kan kontaktes man-fredag kl. 8-18. Klassen vil også ha 'skyggelærere' ved Kuben vgs. som sammen med Kubens internasjonale koordinator, følger med på hvordan elevene har det sosialt og faglig. Kubenansatte følger elevene ned i september, og kommer på et par besøk gjennom skoleåret. I mai blir det høytidelig avslutning ved colleget med de norske lærerne og andre representanter fra Kuben vgs til stede. Dagen etter reiser elevene sammen med Kubenansatte hjem til Oslo. 

Malta

Malta er en liten øystat som ligger i Middelhavet, sør for Sicilia. Landet har to offisielle språk; Maltesisk (beslektet med arabisk) og engelsk, og alle er tospråklige. På college og universitet er engelsk arbeidsspråk og undervisningsspråk. Matkulturen bærer preg av Maltas lange historie med mange koloniherrer og er en miks av italiensk, arabisk, engelsk - og noe helt eget. Malteserne er meget hyggelige, omgjengelige, og lett å komme i kontakt med.

Kostnader og stipend

Studieåret er godkjent av NOKUT og støttet av Lånekassen, og elevene skal søke om stipend derfra. Alle søkere vil motta reisestipend, utstyrsstipend og borteboerstipend på til sammen cirka kr 50 000. I tillegg vil elevene motta skolepengestipend. Det finnes også et grunnstipend, men dette er behovsprøvd (dvs at det er avhengig av foresattes inntekt) og kun de med meget lav inntekt vil motta dette. Kuben betaler MCAST, og fakturerer foresatte samlet for undervisning og bolig, fordelt på høst og vår. Stipendet vil dekke faktura elever/foresatte mottar fra Kuben vgs. Betalingen dekker skolepenger, to tur-retur-billetter med fly fra Oslo til utdanningsstedet, Personal Coordinator, og opphold på Student Housing i dobbeltrom (elev/foresatte dekker selv tillegg for enerom).

Alle elever må ha forsikring for hele perioden (cirka kr 3 000). Kuben vil komme med informasjon og anbefalinger.

Elevene må ha penger til mat og annet forbruk, og vi anbefaler minimum kr 5 000 i måneden til dette.

Informasjon

I slutten av januar 2022 vil ansatte på Kuben vgs komme rundt til alle skolene i Oslo som har vg1 elektro, og Rud vgs i Viken, for å gi informasjon om tilbudet. Det vil også bli arrangert en Q&A-event på Teams, hvor elever og foresatte kan snakke med både Kubenansatte og ansatte fra MCAST. Dette vil være en del av Kubens Digitale Åpen Dag tirsdag 25. januar 2022, kl. 18-19:30.

Ta gjerne kontakt med internasjonal koordinator på e-post om du vil vite mer: kristin.skare@osloskolen.no

Forbehold - Pandemi - Malta lå langt fremme med vaksinering av sine innbyggere, og har sluppet godt unna de verste effektene av pandemien. Ved besøk i september var det munnbind på alle offentlige steder innendørs, og ofte febersjekk ved inngang til f.eks apotek og større butikker. Disse reglene ble fulgt av alle vi kunne observere. MCAST og andre læringsinstitusjoner åpnet for fysisk oppmøte høsten 2021. Så langt ser det lovende ut. Men pandemien har lært oss at det er vanskelig å forutse helt sikkert hvordan dette utvikler seg. Skulle det derfor skje store endringer til det verre, og tilbudet må kanselleres, vil søkerne få tilbud om sin 2.prioritering i VIGO.

Malta College of Arts, Science and Technology