Hovedseksjon

Erasmus+ RoboCup - Developing skills in safe robotics

Logo av Storm og Wendel

Prosjekt periode

januar 2022 – desember 2023

Prosjektbeskrivelse

Målet er å øke kunnskapen og ferdighetene til elever i robotikkrelaterte yrkesfaglige programmer:

 • Være bevisst på robotrelaterte farer og være i stand til å identifisere og redusere dem
 • Forstå grunnleggende sikkerhetsretningslinjer for robotapplikasjoner
 • Identifisere elementer knyttet til robotsikkerhet
 • Anvendelse av sikkerhetsstandarder i ulike operasjoner med roboter (design og produksjon, programmering, vedlikehold og maskinkommunikasjon)
 • Forbedre sosiale ferdigheter som er relevante for arbeidslivet (f.eks. problemløsning, teamarbeid, presentasjonsferdigheter, engelsk og tidsstyring)

Tilpasningen av yrkesfagutdanningen til arbeidsmarkedets behov er vår driver. Ti yrkesfaglærere fra fire europeiske land samarbeider om å utvikle fire MicroChallenges relatert til sikkerhet i robotikk - se faktaboks.

MicroChallengene vil bli utprøvd gjennom utfordringer i transnasjonale grupper av studenter. De involverte lærerne og elevene danner nettverk og deler sin kompetanse og lærer av hverandre. Bedrifter er involvert i innholds design, som mentorer og i å gi tilbakemeldinger.

Sluttproduktet vil bli Instruksjonsvideoer og en manual for hvordan man jobber med sikkerhetsundervisning i robotikk, med MicroChallenges som verktøy. Dette skal gjøre det mulig for institusjoner og organisasjoner utenfor partnerskapet å gjennomføre lignende undervisning. 

Et av målene med prosjektet er også tilpassing av yrkesfagutdanning til arbeidsmarkedet og samtidig gjøre yrkesfag til et mere attraktivt valg for unge.

Involverte

Involverte lærere på Kuben vgs er Andreas T. Eggesvik fra robotikk, og Jakob Nilsson fra automasjon. For hver MicroChallenge velges det ut 4 elevdeltakere blant søkere fra Vg2 og Vg3 robotikk og automatisering på Kuben. Tilsvarende sender de andre tre skolene også 4 elever til hver challenge. Elevene gjennomgår en enkel personlighetstest (DISC), og settes så sammen i 4 transnasjonale lag som skal på best mulig vis løse en oppgave (challenge) i løpet av uken de er sammen.

Prosjektets logo

Prosjektets logo ble valgt gjennom en designkonkurranse for alle elever/studenter ved partnerskolene. Vinnerne ble designet til elever ved Kuben; Storm Alexander Synnestvedt (2ELR) og Wendel Brinlly Reyes Rabanal (tidligere 2ELR).

Erasmus+.jpg

 

MicroChallenges - hvor og når

 1. Get a Grip! Keuda, Finland 
  28. mars til 1. april 2022
  Video (2,20 min) fra MC1
 2. Test for success! Roskilde, Danmark 
  26. til 30. september 2022
 3. Play it Safe! Kuben, Norge
  6. til 10. februar 2023
 4. Better Together! Egibide, Spania 
  17. til 21. april 2023

Prosjektpartnere

Roskilde Tekniske Skole, Roskilde, Danmark

Egibide, Vittoria, Spania

Keuda, Järvenpää, Finland

RoboCup MC1 Video