Hovedseksjon

Rådgivertjenesten

Her er rådgiverne på Kuben skoleåret 2022-23:


Studiespesialisering (ST) Vg2
Kjetil Taugbøl  Tlf. 948 79 356

Ina K. Dalsheim
Studiespesialisering (ST) Vg3 og Påbygg
Ina K. Dalsheim    Tlf. 909 66 576

Ingebjørg Eikenes.jpg
Studiespesialisering (ST) Vg1 og Forberedende
Ingebjørg Eikenes   Tlf. 975 60 977 

Magne Tumanjan Trangerud.jpg
Oppfølgningstjenesten (OT)
Magne Tumanjan Trangerud | Tlf. 928 86 665


Bygg og anleggsteknikk (BA), Teknologi og industrifag (TEK), og BYSK
Øyvind Mettenes   Tlf. 993 06 236


Elektrofag (EL)
Nathalie Oberti Tyldum  Tlf: 482 10 469 

Martine Lunde Sørensen
Informasjonsteknologi og medieproduksjon (IM)
Martine Lunde Sørensen Tlf. 902 70 975


Helse- og oppvekstfag (HO) og HYSK
Trine Bruusgaard    Tlf. 936 67 282

Ane R Skåra.JPG
Spesialpedagogisk rådgiver
Ane Roalkvam Skåra  Tlf: 951 66 743

Mari Holen.jpg
Minoritetsspråklig opplæring (MO) Ullevål
Mari Holen  Tlf. 932 58 975

Rådgivernes arbeidsoppgaver er delt i to hovedområder

1) Sosialpedagogisk oppfølging:

  • Samtaler/oppfølging av elever som har personlige eller sosiale vansker
  • Fraværsoppfølging
  • Tilrettelegging av skolehverdagen
  • Arbeid for å fremme det psykososiale miljøet på skolen

Oppfølgingen skjer i tett samarbeid med skolens ledelse, lærere, skolehelsetjenesten, imdi-rådgiver, meklingskoordinator, miljøgruppa og PPT. Vi samarbeider også med eksterne instanser som bydel, barnevern m.fl.

2) Utdannings- og yrkesveiledning

  • Fagvalg og valg av programområde/utdanningsprogram
  • Systematisk veiledning av elever på yrkesfag i tett samarbeid med kontaktlærere og faglærere
  • Skolen har en treårig plan for utdannings- og yrkesveiledning for elever på studiespesialisering

Veiledningen foregår klassevis, i grupper og gjennom individuelle samtaler.
Rådgiverne har taushetsplikt.  Vi sender med en bekreftelse på at elevene har vært hos oss – elevene får med andre ord ikke fravær for møter med rådgiver. Det kan lønne seg å lage avtale på forhånd da vi ofte er ganske opptatt. Om vi har ledig, er det selvfølgelig bare å komme innom!
Rådgivere har kontor ute på avdeling eller i 3 etg oppgang D. Kom innom for å bestille tid eller få svar på spørsmål.