Hovedseksjon

Rådgivertjenesten

Her er rådgiverne på Kuben skoleåret 2021-22:


Studiespesialisering (ST) Vg1 og 3STA, 3STB, 3STC
Kjetil Taugbøl  Tlf. 948 79 356

Ina K. Dalsheim
Studiespesialisering (ST) Vg2, 3STD, 3STT, 3PBA, Forberedende, HYSK/BYSK
Ina K. Dalsheim    Tlf. 909 66 576


Oppfølgningstjenesten (OT; HO, BA og Praksis)
Line Tollefsen Bustad   Tlf. 947 86 054 


Oppfølgningstjenesten (OT; Fun og Ulven)
Ida Engelstad | Tlf. 970 72 748


Bygg og anleggsteknikk (BA), Teknologi og industrielle fag (TEK), og BYSK
Øyvind Mettenes   Tlf. 993 06 236


Elektrofag (EL)
Nathalie Oberti Tyldum  Tlf: 482 10 469 

Martine Lunde Sørensen
Informasjonsteknologi og medieproduksjon (IM)
Martine Lunde Sørensen Tlf. 902 70 975


Helse- og oppvekstfag (HO) og HYSK
Trine Bruusgaard    Tlf. 936 67 282

Ane R Skåra.JPG
Spesialpedagogisk rådgiver
Ane Roalkvam Skåra  Tlf: 951 66 743


Minoritetsspråklig opplæring (MO) Ullevål
Finn Reinert   Tlf. 477 54 996

Rådgivernes arbeidsoppgaver er delt i to hovedområder

1) Sosialpedagogisk oppfølging:

  • Samtaler/oppfølging av elever som har personlige eller sosiale vansker
  • Fraværsoppfølging
  • Tilrettelegging av skolehverdagen
  • Arbeid for å fremme det psykososiale miljøet på skolen

Oppfølgingen skjer i tett samarbeid med skolens ledelse, lærere, skolehelsetjenesten, imdi-rådgiver, meklingskoordinator, miljøgruppa og PPT. Vi samarbeider også med eksterne instanser som bydel, barnevern m.fl.

2) Utdannings- og yrkesveiledning

  • Fagvalg og valg av programområde/utdanningsprogram
  • Systematisk veiledning av elever på yrkesfag i tett samarbeid med kontaktlærere og faglærere
  • Skolen har en treårig plan for utdannings- og yrkesveiledning for elever på studiespesialisering

Veiledningen foregår klassevis, i grupper og gjennom individuelle samtaler.
Rådgiverne har taushetsplikt.  Vi sender med en bekreftelse på at elevene har vært hos oss – elevene får med andre ord ikke fravær for møter med rådgiver. Det kan lønne seg å lage avtale på forhånd da vi ofte er ganske opptatt. Om vi har ledig, er det selvfølgelig bare å komme innom!
Rådgivere har kontor ute på avdeling eller i 3 etg oppgang D. Kom innom for å bestille tid eller få svar på spørsmål.