Hovedseksjon

Entreprenørskap på Kuben

JA Europe

Entreprenørielle aktiviteter kan bestå av å drive ungdomsbedrift, være med på innovasjonscamp eller ha oppdrag og samarbeid med næringslivet, prosjektarbeid eller problembasert læring. Det legges vekt på å utvikle egenskaper og holdninger som arbeidslivet har behov for; nytenkning og kreativitet, problemløsning, ta initiativ, samarbeidsevner og sosiale ferdigheter.

Entreprenørskap er evnen til å se muligheter og gjøre noe med dem. Det handler om å tørre og ville omsette ideer til praktisk handling.

Ungdomsbedrift gir elever erfaring med bedriftsetablering innenfor trygge rammer. Gjennom et skoleår skal elevene etablere, drive og avvikle ungdomsbedriften med lærer som veileder og en mentor fra lokalt næringsliv. Elevene arbeider ut fra en reell idé og realiserer denne gjennom produksjon, markedsføring og salg. Overskuddet bedriften gir, er det elevene selv som bestemmer over. En ungdomsbedrift registreres i Brønnøysundregisteret via Ungt Entreprenørskap som en egen juridisk enhet.

Innovasjonscamp er en treningsleir i kreativitet og nyskaping. Elevene får et reelt oppdrag med en definert problemstilling som de skal presentere en løsning på innen et avgrenset tidsrom. Oppdraget blir gitt av en bedrift eller organisasjon fra privat eller offentlig sektor. Elevene jobber med oppdraget i grupper på 3–6 elever og presenterer løsningene for en jury, som kårer en vinner ut ifra gitte kriterier.

Kontaktpersoner på Kuben

Enteprenørskapskoordinator
Hege Fjellbirkeland | 936 73 134 | hege.fjellbirkeland@osloskolen.no

Entreprenørskapspriser

  • Oslos representant på TES (The European Entrepreneurial School award) 2022
  • En av vinnerne av The European Entrepreneurial School award (TES) 2022
  • Norgesmestere i Enterprenørskap Yrkesfag 2021 - TEKXPEIL 
  • Oslos entreprenørskapsskole 2016