BYSK - Yrkes- og studiekompetanse Byggfag

BYSK

BYSK er et kombinert løp hvor elever som fullfører og består, kommer ut med både studiekompetanse og svennebrev. Utdaninngsprogrammet gir deg verdifull praksiserfaring fra arbeidslivet som vil komme til nytte ved videre studier og karriere.

Du kan velge mellom å ta svennebrev innenfor tømrerfag eller betongfag. Begge gir den kompetanse som kreves for å være med å bidra i større og mindre byggeprosjekter i Oslo i fremtiden. 

En fullført utdanning innenfor YSK byggfag oppfyller i tillegg kravene for å søke de fleste universitets- og høgskolestudier, inkludert master i bygg- og miljøteknikk ved NTNU. De som fullfører BYSK kan dermed velge å fortsette som fagarbeider i bedrift etter avlagt svenneprøve, eller videreutdanne seg til eksempelvis ingeniør.

BYSK i korthet:

  • 4-årig utdanning som fører frem til både fagbrev og studiekompetanse med full fordypning i realfagene.
  • Praksis med lønn som lærling fra Vg1.
  • En fullført utdanning fra BYSK oppfyller kravene for å søke universitets- og høgskolestudier.

YSK gir dobbel kompetanse, dvs både fagbrev og studiekompetanse. Elever får derfor viktige fordypningspoeng og realfagspoeng i tillegg til faglig innsikt og erfaring å ta med seg til høyere studier og videre i karrieren.

BYSK er et krevende løp og søkerne bør ha et godt faglig grunnlag fra ungdomsskolen, spesielt i matematikk og naturfag. BYSK passer for elever som er motiverte for å kombinere teoretisk og praktisk opplæring, og som er innstilt på å yte litt utover det vanlige.

Elevene får lønn gjennom hele opplæringsperioden, og praksisperiodene inngår i læretiden.

Inntak

Utvelgelsen skjer ut fra inntakspoeng, og aktuelle kandidater blir innkalt til intervju før sommerferien for å finne ut om de passer for tilbudet.

Elev i skole og lærling i bedrift

Opplæringen skjer i samarbeid mellom skole og arbeidsliv. Ungdommene regnes som elever de to første årene. Disse årene er elevene 60 % av tiden på skole og 40 % i bedrift. Lærekontrakt inngås ved starten av det tredje opplæringsåret. Det siste året fordeles opplæringstiden med 40 % i skole og 60 % i bedrift.

Arbeidstid og lønn

Opplæringen i bedrift følger vanlig arbeidsår. For å opparbeide nok praksis må derfor elevene arbeide i bedriftene også på dager hvor elever har fri fra skolen. Lønn tilsvarer årslønn for nyutdannet fagarbeider og fordeles over alle de fire årene, med mest utbetalt det siste året. Elevene/lærlingene får lønn fra vg1 fra det tidspunkt de inngår en arbeidskontrakt og starter i bedrift.

Videoer om "Tvilerne" - hva skal jeg velge?

Kontaktperson BYSK

Fagkoordinator for Bygg YSK er Petter Mortensen
E-post: Petter.mortensen@osloskolen.no
Telefon: 412 32 632