Hovedseksjon

BYSK - Byggfag Yrkes- og studiekompetanse

BYSK

Elevene sier "Et høyt læringstrykk", "Spennende møte med Arbeidslivet",  "Gevinsten er stor"

BYSK passer for deg som er motivert til å yte litt utover vanlig innsats. Du får lønn i hele utdanningsløpet.

Du kan ta fag-/svennebrev i betong- eller tømrerfaget, med studiekompetanse med realfagsfordypning i tillegg. BYSK er et kombinert løp som gir deg begge deler.

En fullført utdanning innefor BYSK oppfyller kravene for å søke de fleste universitet- og høyskolestudier, inkludert master i bygg- og miljøteknikk ved NTNU. De som velger BYSK kan dermed velge å fortsette som fagarbeider i bedrift etter avlagt svenneprøve eller videreutdanne seg.

BYSK i korthet

 • 4- årig utdanning som fører til både fagbrev og studiekompetanse med fordypning i realfagene
 • Praksis med lønn som lærling fra Vg1

BYSK er et krevende løp og søkerne må ha et godt faglig grunnlag fra ungdomsskolen, spesielt i matematikk og naturfag hvor det kreves karakteren 4 som minimum. BYSK passer for elever som er motiverte til å yte litt ekstra, og liker å kombinere praktisk og teoretisk opplæring.

Innsøking

 • VIGO innen søkefristen 1. mars
 • Utvelgelsen skjer på bakgrunn av:
  • inntakspoeng 1. termin i 10. klasse
  • aktuelle kandidater blir innkalt til intervju med lærer og representant for bedriftene
  • egnethet
  • etter intervjuet er det en matematikktest

Elev i skole og lærling i bedrift

Opplæringen skjer i samarbeid mellom skole og arbeidsliv. Ungdommene regnes som elever de to første årene. Disse årene er elevene 60 % av tiden på skole og 40 % i bedrift. Lærekontrakt inngås ved starten av det tredje opplæringsåret. Det siste året fordeles opplæringstiden med 40 % i skole og 60 % i bedrift.

Arbeidstid og lønn

Opplæringen i bedrift følger vanlig arbeidsår og ferie.  For å opparbeide nok praksistid for å ta svennebrev følger elevene bedriftens ferie. Lønn tilsvarer en årslønn for nyutdannet fagarbeider som fordeles over de fire årene, med mest utbetalt det siste året. Elevene/lærlingene får lønn fra vg1, fra det tidspunkt de inngår en arbeidskontrakt og starter i bedrift.

"Med fagbrevet i bunn har jeg en erfaring som gir meg en stor fordel ved videre utdanning."

Videoer om "Tvilerne" - hva skal jeg velge?

Kontaktperson BYSK

Fagkoordinator for Bygg YSK er Kjetil Hardal
E-post: kjetil.hardal@osloskolen.no
Telefon: 911 40 442