Hovedseksjon

Mattetrening med ENT3R

ENT3R er et gratisstudentdrevet mentorprogram på Universitetet i Oslo (UiO) for elever i 10. klasse og VGS. Målet med ENT3R er å øke selvtillit og mestring i matematikk og andre realfag. ENT3R drives av Nasjonalt Senter for Realfagsrekruttering.

Alle elever er velkomne, uavhengig av faglig nivå. En elev som deltar på ENT3R blir plassert i én fast, ukentlig gruppe på omtrent 10-15 elever med to mentorer som studerer realfag. De fleste elevene som kommer til oss ønsker hjelp med leksene og vi fokuserer på å gi tilpasset hjelp til hver elev.

Se https://www.ent3r.no/oslo/uio/ for mer info og påmelding!