Vg3 Påbygging til generell studiekompetanse

Annette Larsen

Du kan ta Påbygging til generell studiekompetanse (PB) hvis du har:

 • fullført og bestått Vg1 og Vg2 fra et yrkesfaglig utdanningsprogram 
 • oppnådd yrkeskompetanse (med eller uten fag- eller svennebrev

Påbyggelevene på Kuben har en meget høy grad av gjennomføring, og klassene ledes av to meget kompetente og erfarne lærere; Stein Georg Busch og Wenche Rysstad.

Er du interessert i å finne ut av hvordan du søker deg til Vg3 Påbygg, ta kontakt med avdelingsleder Reidar Hagevik.

___________________________________________________________________________________________________________________

Veien til Påbygg

Kontaktlærere på Påbygg

Kort om Påbygg (PB) på Kuben

På Kuben tilbyr vi ordinært Vg3 Påbygg med 30 timer i uka.

25 timer i uka er obligatoriske fag:

 • Norsk 10 timer
 • Historie 5 timer
 • Matematikk 5 timer
 • Naturfag 3 timer
 • Kroppsøving 2 timer

Valgfrie programfag

I tillegg til de obligatoriske timene er det 5 timer i uka med valgfritt programfag. Du kan velge mellom følgende fag:

 • Biologi 1 ST
 • Fysikk 1 ST
 • Informasjonsteknologi 1
 • Markedsføring og ledelse 1
 • Psykologi 1
 • Rettslære 1
 • Sosiologi og sosialantropologi