Hovedseksjon

Vg3 Påbygging til generell studiekompetanse

Annette Larsen

Du kan ta Påbygging til generell studiekompetanse (PB) på Kuben vgs hvis du har:

 • fullført og bestått Vg1 og Vg2 fra et yrkesfaglig utdanningsprogram

Om du har fag- eller svennebrev kan du ikke ta PB på Kuben, men kan kontakte Hersleb, Holtet eller Hellerud vgs.

Påbyggelevene på Kuben har en meget høy grad av gjennomføring, og klassene ledes av to meget kompetente og erfarne lærere.

Er du interessert i å finne ut av hvordan du søker deg til Vg3 Påbygg på Kuben, ta kontakt med avdelingsleder Axel Aubert.

___________________________________________________________________________________________________________________

Veien til Påbygg

Kontaktlærere på Påbygg 2023/24

Kort om Påbygg (PB) på Kuben

På Kuben tilbyr vi ordinært Vg3 Påbygg med 30 timer i uka.

25 timer i uka er obligatoriske fag:

 • Norsk 10 timer
 • Historie 5 timer
 • Matematikk 5 timer
 • Naturfag 3 timer
 • Kroppsøving 2 timer

Valgfrie programfag

I tillegg til de obligatoriske timene er det 5 timer i uka med valgfritt programfag.

Som regel vil du kunne velge mellom ett av disse fagene:

 • Sosiologi og sosialantropologi
 • Psykologi 1
 • Engelsk 1
 • Markedsføring og ledelse 1
 • Fysikk 1
 • Biologi 1

Vi tar imidlertid forbehold om at alternativene kan variere noe fra år til år.