Hovedseksjon

Oppfølgingstjenesten (OT)

Hand med OT-logo

På Kuben har vi egne OT-klasser i disse programområdene:

  • Helse- og oppvekstfag (HO)
  • Bygg- og anleggsteknikk (BA) 
  • Informasjonsteknologi og medieproduksjon (IM)
  • Praksis med fellesfag

På disse programmene kan du fullføre Vg1. Det er mulig hvis du starter tidlig nok i skoleåret, kommer fra samme linje eller har annen bakgrunn i faget, har lite fravær og arbeider med fagene.

I tillegg har vi en klasse der elevene arbeider med ulike yrkesretninger og med fellesfagene norsk, engelsk, matematikk, naturfag og kroppsøving. Denne gruppa vil egne seg for deg som trenger å finne ut hva du vil, ønsker noe praksis, og også vil styrke fellesfagene. 

I alle klasser legger vi vekt på å jobbe med de ferdighetene som skal til for å klare skole og yrkesliv, og vi ønsker så langt som mulig at du får prøve deg i praksis ute i arbeidslivet. I løpet av året skal du lage en plan for veien videre til det yrket du sikter mot. 

Du som søker seg til OT-tiltaket 

  • er motivert for å fullføre en utdanning på videregående skole
  • har rett til videregående skole i Oslo
  • er uten skoleplass, eller i ferd med å falle ut fra skolen

Hvis du allerede er elev ved en skole, ta kontakt med din egen rådgiver for å få vite mer om både Kuben OT og andre tilbud i Oslo som kan passe for deg. 

Hvis du ikke har skoleplass kan du snakke med rådgiver på den skolen du gikk sist, eller selv ta kontakt med oss. 

OT-tilbud finnes også på følgende skoler:

Skolene har forskjellige linjer – se skolenes hjemmesider eller ring!

Kort om oppfølgingstjenesten (OT) på Kuben

Avdelingsleder på OT er Line Bustad
line.bustad@osloskolen.no |Tlf. 947 86 054

Rådgiver på OT er Magne Tumanjan Trangerud
magne.trangerud@osloskolen.no | Tlf. 948 45 125

Tilbud på OT skoleåret 2022/23 er Praksis med fellesfag, BA, IM og HO