Hovedseksjon

Oppfølgingstjenesten (OT)

Hånd med OT-lys

På Kuben videregående skole kan OT-elevene gå i ordinære klasser med tett oppfølging fra pedagog og miljøarbeider. Vi har også egne OT-klasser.  

Følgende programområder har et OT-tilbud i ordinær klasse:

  • Helse- og oppvekstfag (HO)
  • Informasjonsteknologi og medieproduksjon (IM)

Følgende programområder tilbyr egne OT-klasser:

I alle klasser legger vi vekt på å jobbe med de ferdighetene som skal til for å få til utdanning og yrkesliv, vi ønsker å gjøre elevene yrkes- og studieforberedt. Dette gjør vi gjennom blant annet:

  • Å ha fokus på sosialhandlingskompetanse
  • Tilby karriereveiledning
  • Gi elevene mulighet til å prøve seg i praksis ute i arbeidslivet

Målgruppen til OT

  • Elever som er motivert for å fullføre en utdanning på videregående skole og som har behov for tettere oppfølging
  • Elever med rett til videregående skole i Oslo
  • Elever uten skoleplass, og/eller i ferd med å falle ut fra skole

OT er ikke et spesialpedagogisk tilbud for elever med omfattende lærevansker. Tilbudet skal heller ikke erstatte eksisterende tilbud for elever med kort botid i Norge. Opplæringen ved OT vil derfor ikke kunne imøtekomme elever med slike behov eller elever som ikke tilhører disse målgruppene.

Inntak ved OT

Gjennom inntakssamtaler med ungdommer og foresatte vurderer vi om OT er det riktige tilbudet for deg.

Hvis du allerede er elev ved en skole, ta kontakt med rådgiver på den skolen du går på eller har gått på for å få vite mer om Kubens OT-tilbud og andre tilbud i Oslo som kan passe for deg. 

Hvis du ikke har skoleplass kan du snakke med rådgiver på den skolen du gikk på sist, eller selv ta kontakt med oss. 

Kort om oppfølgingstjenesten (OT) på Kuben

Avdelingsleder på OT er Gro Lagesen
gro.lagesen@osloskolen.no |Tlf. 477 66 159

Rådgiver på OT er Magne Tumanjan Trangerud
magne.trangerud@osloskolen.no | Tlf. 948 45 125

Tilbud på OT skoleåret 2023/24 er Fellesfag med praksis, BA, IM og HO