Oppfølgingstjenesten

Hand med OT-logo

På Kuben finnes det undervisningstilbud i egne klasser i programområdene:

  • Helse- og oppvekstfag (HO)
  • Bygg- og anleggsteknikk (BA) 

I disse fagene kan du fullføre et Vg1. Det er mulig hvis du starter tidlig nok i skoleåret, kommer fra samme linje eller har annen bakgrunn i faget , har lite fravær og arbeider med fagene.

I tillegg har vi en klasse der elevene arbeider med ulike yrkesretninger og med fellesfagene norsk, engelsk, matematikk, naturfag og kroppsøving. Denne gruppa vil egne seg for de som trenger å finne ut hva de vil, ønsker noe praksis og også vil styrke skolefagene. 

I alle klasser legger vi vekt på å jobbe med de ferdighetene som skal til for å klare skole og yrkesliv, og vi ønsker så langt som mulig at elevene får prøve seg i praksis ute i arbeidslivet. I løpet av året skal du lage en plan for veien videre til det yrket du sikter mot. 

De som søker seg til OT-tiltaket 

  • er motivert for å fullføre en utdanning på videregående skole
  • har rett til videregående skole i Oslo
  • er uten skoleplass, eller i ferd med å falle ut fra skolen

Kontaktperson:

Sara Hemmer, e-post: sara.hemmer@ude.oslo.kommune.no, mobiltlf: 975 88 353 

Hvis du allerede er elev ved en skole, ta kontakt med din egen rådgiver for å få vite mer om både Kuben OT og andre tilbud i Oslo som kan passe for deg. 

Hvis du ikke har skoleplass kan du snakke med rådgiver på den skolen du gikk sist, eller selv ta kontakt med oss.  OT-tilbud finnes også på Hellerud, Etterstad og Bjørnholt. Skolene har forskjellige linjer – se skolenes hjemmesider eller ring!

Kort om oppfølgingstjenesten (OT) på Kuben

Avdelingsleder på OT er Ritha Angen

E-post: ritha.angen@ude.oslo.kommune.no

Mobiltlf: 917 29 574

 

Kontaktperson/koordinator er Sara Hemmer

E-post: sara.hemmer@ude.oslo.kommune.no

Mobiltlf: 975 88 353

 

Tilbud på OT skoleåret 2018/19 er BA og HO.

Drawing of a city