Hovedseksjon

Språkreiser og studieturer - skoleåret 2021-22

Språkreiser

Elever på vg2 spansk, fransk og tysk får muligheten til å reise på en ukes språkskole på våren. 

Elevene som deltar studerer språk og kultur ved en lokal språkskole og bor sammen minimum 2 og 2 hos en lokal vertsfamilie.

Språkskolen er et frivillig tilbud og elevene som velger å reise må betale mesteparten av turen selv. Kuben dekker kostnader utover kr 4 500 (utenom lommepenger). Vi anbefaler derfor alle elevgrupper som skal ut å reise, at de sammen med sin faglærer diskuterer måter å tjene penger på. Språkreisene finner som regel sted i mars eller april.

Studietur til London

Samfunnsfaglig engelsk får muligheten til å reise på studietur til London på høsten i Vg3. De bor hos engelske vertsfamilier og har et faglig opplegg i samarbeid med lokal partner. Studieturen er et frivillig tilbud og elevene som velger å reise må betale mesteparten av turen selv. Kuben dekker kostnader utover kr 4 500 (utenom lommepenger).

Studietur til CERN

Vg2 Teknologi og miljø pleier å reise til Sveits i mai for å besøke CERN utenfor Genève. Elevene bor på herberge sammen med sin kontaktlærer og en annen følgeperson.

Elever må betale en liten egenandel, og tilbudet vil derfor være frivillig.