Helse- og oppvekstfag

Illustrasjon HO

Hva er Helse- og oppvekstfag? 

Helse- og oppvekstfagene representerer viktige tradisjoner og verdier på omsorgsfeltet, som gjelder fysiske, psykiske og sosiale behov hos mennesket. Opplæringen skal være med å dekke kompetansebehovet i samfunnet innenfor oppvekst-, helse- og sosialtjenestene. For å fremme helse både for den enkelte og for samfunnet helhetlig skal helse- og oppvekstfagene gi kunnskap om helsefremmende arbeid, livsstilsykdommer, arbeidsmiljø og  kommunikasjon med mennesker i alle livsfaser og situasjoner.

Dette er noe for deg hvis du:

 • er nytenkende og kreativ
 • er samarbeidende, fleksibel og  jobber selvstendig
 • er inkluderende og positiv
 • har hodet, gode hender og hjertet med i  ditt arbeid
 • viser respekt, omsorg og tar ansvar    

 

Hva finnes av tilbud innen Helse- og oppvekstfag på Kuben:

 • Ordinært løp; VG 1; Grunnutdanning i helse- og oppvekstfag. VG2; fordypning  innen barne- og ungdomsarbeiderfaget eller helsearbeiderfaget
 • Vekslingsløp; For deg som ønsker å bli helsefagarbeider og ønsker mye praksis. Her får du prøvd ut flere praksisarenaer som sykehjem,  skjermet enhet,  dagsenter,  boliger  og  helsehus. Du veksler mellom skole og bedrift. Teorien på skolen fordeles over tre år. Lærlingelønn i tre år
 • YSK  helsearbeiderfag ; Et krevende, men spennende utdanningsløp for deg som er motivert for å kombinere teoretisk og praktisk opplæring.  For deg som har gode kunnskaper fra ungdomskolen. Du ønsker å fordype deg i grunnleggende helselære, ha flere praksisarenaer og mye praksis på sykehjem, boliger, helsehus og sykehus. I tillegg  får du mulighet til å oppnå spesiell studiekompetanse for å gå  videre  på høyskole og universitet. Lønn i alle fire årene.

 

Hvorfor velge Kuben? 

Hos oss får du:

 • engasjerende og oppdaterte lærere som strekker seg langt for at du skal mestre og lykkes
 • praksisplasser som viser stor interesse for at du skal trives og utvikle deg
 • nye, lyse og fine lokaler med gode fasiliteter for et godt arbeids- og læringsmiljø
 • spennende, lærerikt og utviklende entreprenørskapsarbeid og velferdsteknologiarbeid
 • variert miljø
 • tett samarbeid med praksisstedene
 • mulighet til praksisplass i Spania over en periode på 4 uker
 • varierte arbeidsmetoder og tilnærming til fagstoffet    

 

Kontaktinfo til avdelingsleder:

Line Tollefsen Bustad

E-post: Line.tollefsen.bustad@ude.oslo.kommune.no

Telefon: 957 31 884

Kort om helse- og oppvekstfag (HO) på Kuben

Avdelingsleder HO er Line Tollefsen Bustad

E-post: line.tollefsen.bustad@ude.oslo.kommune.no

Mobiltlf: 957 31 884

Klasser på HO skoleåret 2017/18:

Vg1 helse- og oppvekstfag (4 klasser)

Vg1 helse- og oppvekstfag, YSK (1 klasse)

Vg2 barne- og ungdomsarbeiderfag (2 klasser)

Vg2 helsefagarbeider (1 klasse)

Vg2 helsefagarbeider, YSK (1 klasse)

Vg3 helsefagarbeider, YSK (1 klasse)

Vg4 helsefagarbeider, YSK (1 klasse)

Drawing of a city