Hovedseksjon

Helse- og oppvekstfag

Hva er Helse- og oppvekstfag? 

En fremtid hvor du kan oppleve barn og ungdom i utvikling og gi omsorg for mennesker i ulike livssituasjoner.

Helse- og oppvekstfagene gir kunnskap om helsefremmende arbeid, livsstilsykdommer, arbeidsmiljø og kommunikasjon med mennesker i alle livsfaser og situasjoner.

Dette er noe for deg hvis du:

 • er nytenkende og kreativ
 • er samarbeidende, fleksibel og vil jobbe selvstendig
 • er inkluderende og positiv
 • har hodet, hjertet og gode hender med i ditt arbeid
 • er omsorgsfull, ansvarsfull og serviceinnstilt

Her er lenke til vilbli.no med mer informasjon om yrkesmulighetene innenfor Helse- og oppvekstfag.

Hva finnes av tilbud innen Helse- og oppvekstfag på Kuben:

Hvorfor velge Kuben? 

Hos oss får du:

 • engasjerende og oppdaterte lærere som strekker seg langt for at du skal mestre og lykkes
 • praksisplasser som viser stor interesse for at du skal trives og utvikle deg
 • nye, lyse og fine lokaler med gode fasiliteter for et godt arbeids- og læringsmiljø
 • spennende, lærerikt og utviklende entreprenørskapsarbeid og velferdsteknologiarbeid
 • variert miljø
 • tett samarbeid med praksisstedene
 • varierte arbeidsmetoder og tilnærming til fagstoffet   
 • internasjonale muligheter - noen elever på Vg2 for tilbud om å ha 2-4 ukers praksis i Spania eller England. Les mer om tilbudet under Satsingsområder

Vi på Kuben er oppdatert på fagfornyelsen, og tilrettelegger for helhetlig læring. Vi er opptatt av tverrfaglig samarbeid på tvers av programfag og fellesfag.

Tverrfaglige tema på HO er:

 • Omsorg, relasjoner og tverrfaglig samarbeid
 • Etikk og teknologi
 • Folkehelse og livsmestring
 • Demokrati og medborgerskap
 • Bærekraftig utvikling

Avdelingsleder og kontaktlærere HO

Avdelingsleder HO er Petra Ekfeldt
petra.ekfeldt@osloskolen.no
Mobiltlf: 454 63 809

Kontaktlærere 2023/24:

BUA