Hovedseksjon

Klage på karakterer

Her er en lenke til Utdanningsetatens informasjon om klage på karakterer. Se også punkt 6 under Eksamensreglementet i Elevboka, eller på hjemmesiden under punktet Eksamen.