Hovedseksjon

Klage på standpunktkarakter

Du kan klage på standpunktkarakter. Fristen for å klage er 10 dager etter at karakter er offentliggjort i VIS.
Standpunktkarakter offentliggjøres 20. juni.


Hurtigklagefrist standpunkt Vg3 ST, påbygg og robotikk

Vg3 elever har tilbud om "Hurtigklagefrist" for standpunktkarakterer. Dette gjelder karakterer som kan ha betydning for hovedopptaket for Samordna opptak til høyere utdanning høsten 2023.
Klagen må sendes på epost til aage.berge@osloskolen.no innen fredag 9. juni for å kunne bli hurtigklagebehandlet.

Informasjon om stndpunktkarakter får du av din faglærer senest 5.juni
Opplysninger som skal være med i klagen: Ditt navn, fag, lærers navn, hva det klages på, og begrunnelse.

 

Slik registrerer du klage
Klage på standpunktkarakter må gjøres skriftlig og være signert av elev (evt. foresatt hvis elev er under 18 år).
Benytt gjerne skjema som du finner under menypunktet «Nyttige skjemaer»

Les mer om klage på standpunktkarakter på Oslo kommunes nettside


Klage på privatisteksamen
Klage på privatisteksamen må leveres på papir til enten Kuben eller Privatistkontoret (avhengig av hvor eksamen ble avlagt) innen 10 dager etter at karakteren ble publisert i VIS. For våren 2022 vil det si 28. juni 2022.
Klage på privatisteksamen avlagt på Kuben: Utfylt skjema leveres på Kuben eller sendes på epost til hege.meian@osloskolen.no. Klager på eksamen i regi av Privatistkontoret sendes dit.

Klikk her for mer informasjon om klager til Privatistkontoret