Hovedseksjon

Informatikklinja - Praksisrettet studiekompetanse med Informasjonsteknologi

Tilbudet gir en relevant fagkombinasjon for studier på universitet og høyskole innen informatik,  og samtidig et kvalifisering for læretid innen IT-driftsfaget eller IT-utviklerfaget. Dette praksisrettede løpet kombinerer yrkesfag fra Informasjonsteknologi og medieproduksjon med utvalgte studieforberedende fag.

Søkerkoden i VIGO er: IMIKM1N-IT Inform.tekn og medieprod,inform.tekn, SK 3år

Hvis du er interessert i programmering, design og utvikling av IT-systemer, samt bruk av  ny teknologi er Informatikklinja midt i blinken for deg. Arbeidsmarkedet etterspør stadig teknologer med både praktisk og teoretisk IT-kompetanse innen programmering, drift og utvikling.

I et stadig mer digitalt samfunn er det behov for IT-kompetanse i alle bransjer. Eksempler på aktuelle yrker videre er: systemutvikler, IT-sikkerhetskonsulent, testingeniør, systemansvarlig, IT-arkitekt, IT-konsulent/driftstekniker. Programmet kvalifiserer for høyskole- og universitetsstudier innenfor informatikk og dataingeniørstudier, samt andre studier på høyskole og universitetsnivå.

Søk opptak

  • Søk gjennom VIGO
    • Søkerkoden er IMIKM1N-IT
  • Søknadsfristen er 1. mars
  • Vi tar årlig opp 16-18 elever
  • Vi anbefaler at søkere har minimum karakteren 3 i matematikk. Programmet har R1 matematikk som standardvalg på Vg2. Elevene kan velge om de vil ha R2 matematikk eller om de vil ha et valgfritt programfag på Vg3.

Les mer – Kuben etablerer Informatikklinja! - på Rektors blogg.

Her kan du se fag- og timefordelingen:

H2022 Fag- og timefordeling IMI.png

Avdelingsleder og kontaktlærere IMI

Avdelingsleder er Christian Myhrvold
E-post: 
christian.myhrvold@osloskolen.no
Mobiltlf: 906 12 358

Kontaktlærere: