Informatikklinja - Studiespesialisering med informasjonsteknologi

Informatikklinja

Tilbudet gir realfagsfordypning for studier på universitet og høyskole innen informatikk eller dataingeniør og samtidig et kvalifisering for læretid innen IT-driftsfaget eller IT-utviklerfaget.

Hvis du er interessert i programmering, design og utvikling av IT-systemer, samt bruk av  ny teknologi er Informatikklinja midt i blinken for deg. Arbeidsmarkedet etterspør stadig teknologer med både praktisk og teoretisk IT-kompetanse innen programmering, drift og utvikling.

I et stadig mer digitalt samfunn er det behov for IT-kompetanse i alle bransjer. Eksempler på aktuelle yrker videre er: systemutvikler, IT-sikkerhetskonsulent, testingeniør, systemansvarlig, IT-arkitekt, IT-konsulent/driftstekniker. Programmet kvalifiserer for høyskole- og universitetsstudier innenfor informatikk og dataingeniørstudier, samt andre studier på høyskole og universitetsnivå.

Søk opptak

  • Søk gjennom VIGO
  • Søknadsfristen er 1. mars
  • Vi tar årlig opp 16-18 elever
  • Vi anbefaler karakteren 4 eller bedre i matematikk

Les mer – Kuben etablerer Informatikklinja! - på Rektors blogg.

Her kan du se fag- og timefordelingen:

Fag- og timefordeling IL

 

Kort om Informatikklinja

Starter høsten 2020 | Innsøkningsfrist 1. mars 2020

Avdelingsleder er Per-Anders Østern

E-post: 

per-anders.ostern@ude.oslo.kommune.no

Mobiltlf: 997 00 689