Driftsstyret

Driftsstyrets hovedoppgaver er å:

 • vedta skolens budsjett og sikre at dette disponeres innenfor tildelte rammer
 • vedta strategisk plan for skolen
 • behandle resultater fra nasjonale og kommunale prøver
 • behandle resultater fra brukerundersøkelser
 • sikre at skolen driver skolebasert vurdering


Driftsstyret består av to ansatte, to elever og tre eksterne medlemmer, med varamedlemmer. Vi har behov for flere eksterne varamedlemmer og tar gjerne imot forslag.

Rektor er driftsstyrets sekretær og forbereder og deltar på møtene sammen med assisterende rektor, Marianne Dahl. Avhengig av saker og sakers innhold kan det hentes inn kolleger for å presentere saker.

Kubens driftsstyre 2018–2019:

Navn, rolle, valgt fra dato, e-post


Møtedatoer 2018–2019:

 • 17.09.18
 • 26.11.18
 • 17.01.19
 • 04.03.19
 • 06.05.19
 • 17.06.19

Møtereferat Driftstyret