Hovedseksjon

Driftsstyret

Driftsstyrets hovedoppgaver er å:

  • vedta skolens budsjett og sikre at dette disponeres innenfor tildelte rammer
  • vedta strategisk plan for skolen
  • behandle resultater fra nasjonale og kommunale prøver
  • behandle resultater fra brukerundersøkelser
  • sikre at skolen driver skolebasert vurdering

Driftsstyret består av to ansatte, to elever og tre eksterne medlemmer, med varamedlemmer.

Rektor er driftsstyrets sekretær og forbereder og deltar på møtene sammen med assisterende rektor og økonomileder. Avhengig av sak og innhold kan det hentes inn andre for å presentere saker.

Kubens driftsstyre per 01/2024:

Eksterne medlemmer:                                                                   
Christian-Andrè Johansen   christian-andre.johansen@bnl.no  
Nina Martinussen                 nina.martinussen@bymisjon.no              
Tore Bakker                          june.bakker@vikenfiber.no                       

Ansatte medlemmer:
Imran Ali                               imran.ali@osloskolen.no                   
Marit Opsahl                         marit.opsahl@osloskolen.no                   

Elevrepresentanter medlemmer:
Hadia Anjum Mirza (1BAA)   hamia006@osloskolen.no  
Momna Ahmad (4HYSK)   moaha005@osloskolen.no                                        

Driftsstyrets sekretær:
Kjell Ove Hauge, rektor       kjell.hauge@osloskolen.no 

Varamedlemmer
Vara 1: Janar Mouse             (ekstern) janar1964@gmail.com
Vara 2: Torger Yri                  (ekstern) torger@sagenedata.no  
Vara 1: Rune Heidenstrøm    (intern) rune.heidenstrom@osloskolen.no 
Vara 2: Melisa Bonvik            (intern) melisa.bonvik@osloskolen.no 
Vara 1: Kristian Lien               (elev) krnlien@gmail.com
Vara 2: Henrik Bakkemo         (elev) henrikbakkemo@icloud.com
Vara 3: Mohammad Shahzab (elev) Shahzab0508@gmail.com 

Møtereferat Driftstyret