Driftsstyret

Kubens driftsstyre er organisasjonsmessig plassert mellom direktøren for Utdanningsetaten og rektor. Det er ansvarlig for helhetsstyringen av skolen, med unntak av ansettelser og personalsaker.

 

Driftsstyrets hovedoppgaver er å: 

  • vedta skolens budsjett og sikre at dette disponeres innenfor tildelte rammer
  • vedta strategisk plan for skolen
  • behandle resultater fra nasjonale og kommunale prøver
  • behandle resultater fra brukerundersøkelser
  • sikre at skolen driver skolebasert vurdering  

 

Driftsstyret består av to ansatte, to elever og tre eksterne medlemmer, med varamedlemmer. Vi har behov for flere eksterne varamedlemmer og tar gjerne i mot forslag. Rektor er driftsstyrets sekretær og forbereder og deltar på møtene sammen med assisterende rektor, Kirsti Andresen. Avhengig av saker og sakers innhold kan det hentes inn kolleger for å presentere saker.

 

Kubens driftsstyre per høst 2015: 

Navn , rolle , valgperiode , e-post

Per Carlenius  (ekstern - leder  01.01.2015 -31.12.16 per@anker.oslo.no)

Erik Wilhelm Ignacius (ekstern   01.08.2013 -31.12.15 erik.ignacius@thranesteen.no)

Bente Bjurholt  (ekstern   01.08.2014 -31.12.16 bente.bjurholt@nrk.no)

Mathias Meyer Vargel (elev   01.08.2015 -31.07.16 mameva98@gmail.com)

                                        elev   01.08.2015 -31.07.16 

Sara Hemmer  (lærer   01.08.2013 -31.12.15 sara.hemmer@kuben.vgs.no)

Mink Chan  (lærer   01.08.2013 -31.12.15 mink.chan@kuben.vgs.no)