Driftsstyret

Driftsstyrets hovedoppgaver er å:

  • vedta skolens budsjett og sikre at dette disponeres innenfor tildelte rammer
  • vedta strategisk plan for skolen
  • behandle resultater fra nasjonale og kommunale prøver
  • behandle resultater fra brukerundersøkelser
  • sikre at skolen driver skolebasert vurdering

Driftsstyret består av to ansatte, to elever og tre eksterne medlemmer, med varamedlemmer.

Rektor er driftsstyrets sekretær og forbereder og deltar på møtene sammen med assisterende rektor og økonomileder. Avhengig av sak og innhold kan det hentes inn andre for å presentere saker.

Kubens driftsstyre per 2021:

Varamedlem: Janar Mouse (ekstern), janar1964@gmail.com
Varamedlem: Anne C. S. Straube (ekstern), acss@tekna.no 

Møtereferat Driftstyret