Hovedseksjon

Studieteknikk - tips og triks

Studieteknikk

Det aller viktigste rådet:
Bruk tiden på skolen best mulig. Det er utrolig hvor mye man kan få med seg av en time på 90 minutter hvis man er innstilt på å lære mest mulig og hele tiden sier til seg selv ”Hva kan jeg lære av dette?” Men uansett innstilling er det lurt å lære seg noen effektive teknikker og strategier for å lære mest mulig, så her er noen råd til deg om dette.

Leseteknikk
Når du skal gå i gang med et nytt semester, nye fag og emner, så kan det være lurt å få oversikt over pensum og bøkene. Gjør det for eksempel slik:

 • Les læreplanmålene i faget
 • Gjør deg noen tanker om hva faget inneholder
 • Les innholdslisten i læreboka
 • Gjør deg også her noen tanker om hva hvert kapittel inneholder

Du er nå bedre forberedt på hvilken kunnskap du skal tilegne deg. Det er kanskje også blitt litt mer interessant å sette i gang med å tilegne deg kunnskapen fra boka.
Eksempel: Du skal lese et kapittel/en tekst som forberedelse til en time:

 • Gå raskt gjennom teksten
 • Les overskrifter, illustrasjoner og sammendra
 • Les tekste
 • Les aktivt, still deg selv spørsmål til det du leser (hva, hvorfor, hvordan og hvem
 • Selvhøring: Etter en arbeidsøkt hører du deg selv i fem minutter. Hva lærte jeg i løpet av økta? Skriv det ned.

Notatteknikk

 • Notater kan du ta når du har time eller jobber med faget ellers
 • Bruk A4-ark, fordi du da har rikelig med plass.
 • Bruk gjerne farger for å kode informasjonen,
 • Skriv tydelig. Husk at du skal bruke notatene ved repetisjon. Prøv å formulere setningene med egne ord.
 • Sløs med plassen slik at du kan fylle på underveis/etterpå
 • Suppler notatene etter timene

Tankekart
Mange synes det er enkelt å repetere ting ved å bruke tankekart. Det er også en nyttig metode å bruke for dem som sliter med dysleksi. Her er et eksempel på tankekart som studieteknikk.

Repetisjon
Hva skal du gjøre når du opplever at stoff du leste for et par uker siden er gått i glemmeboken? Den beste måten er å repetere systematisk.

 • Jo mer repetisjon, dess lengre og bedre husker du stoffet, slik overføres kunnskapen fra korttidshukommelsen til langtidshukommelsen.
 • Hvor ofte skal du repetere?
  - Selvhøring rett etter en arbeidsøkt
  - Skriv ned på et blankt ark hva du lærte i løpet av økta, etter timen eller etter en arbeidsøkt på biblioteket
  - Repeter etter en dag, la hjernen få tid til å absorbere og sette ting på plass
  - Etter en uke, etter en måned
  - Eksamensperioden
 • Hva skal du lese når du repeterer?
  - Forelesningsnotater og andre notater
  - Tilbakemeldinger på prøver/innleveringer
 • Fordeler med repetisjon er:
  - Jo mer du kan, dess mer lærer du
  - Du sparer tid foran prøver
  - Eksamensperioden blir lettere