Forberedende Vg1

Forberedende Vg1 for minoritetsspråklige elever


Målgruppe:

Søkere med kort botid i Norge (under to år) og som har tilsvarende norsk grunnskole eller 9 års skolegang fra hjemlandet.

Søkerne kommer fra mottaksklasser i ungdomsskole, eller fra førstegangs opplæring i norsk ved Kuben videregående skole.

Elevene kartlegges på Språksenteret i norsk, engelsk, matematikk og naturfag for å sikre at de har gode nok ferdigheter i norsk og kunnskaper/ferdigheter i andre fag til å få faglig utbytte av tilbudet.

Innhold:

1-årig forberedende Vg1 gir språklig tilrettelagt opplæring i egen gruppe for minoritetsspråklige elever. Programområdet skal forberede elevene for inntak i ordinære Vg1-klasser året etter. Opplæringen tilrettelegges innenfor rammen av den videregående skoles læreplaner.                                                                                                                     

Fagtilbud i opplæringen:

Norsk, samfunnsfag, engelsk, matematikk, naturfag, kroppsøving og yrkesorientering.

Kompetanse:

Bestått 1-årig forberedende Vg1 gir grunnlag for å søke alle ordinære Vg1. Inntak til ordinært Vg1 skjer gjennom individuell søknadsbehandling. 
1-årig forberedende Vg1 gir ikke grunnlag for å søke om opplærings- eller vurderingsfritak i noen fag på ordinært Vg1

Bruk av rett til videregående opplæring:

Elever bruker ikke av retten mens de går på dette tilbudet.

Kort om forberedende Vg1 (FVG) på Kuben

Avdelingsleder FVG er:

Christine Nybø Brattenborg

E-post: christine.brattenborg@osloskolen.no

Mobil: 928 50 177

 

Skoleåret 2019/20 har Kuben vgs 2 klasser med Vg1 foreberedende