Hovedseksjon

Forberedende Vg1

Forberedende Vg1 for minoritetsspråklige elever

Målgruppe:
Søkere med kort botid i Norge (under to år) og som har tilsvarende norsk grunnskole eller 9 års skolegang fra hjemlandet.

Søkerne kommer fra mottaksklasser i ungdomsskole, eller fra førstegangs opplæring i norsk ved Kuben videregående skole.

Elevene kartlegges på Språksenteret i norsk, engelsk, matematikk og naturfag for å sikre at de har gode nok ferdigheter i norsk og kunnskaper/ferdigheter i andre fag til å få faglig utbytte av tilbudet.

Innhold:
1-årig forberedende Vg1 gir språklig tilrettelagt opplæring i egen gruppe for minoritetsspråklige elever. Programområdet skal forberede elevene for inntak i ordinære Vg1-klasser året etter. Opplæringen tilrettelegges innenfor rammen av den videregående skoles læreplaner.                                                                                                                     

Fagtilbud i opplæringen:
Norsk, samfunnsfag, engelsk, matematikk, naturfag, kroppsøving og yrkesorientering.

Kompetanse:
Bestått 1-årig forberedende Vg1 gir grunnlag for å søke alle ordinære Vg1. Inntak til ordinært Vg1 skjer gjennom individuell søknadsbehandling. 
1-årig forberedende Vg1 gir ikke grunnlag for å søke om opplærings- eller vurderingsfritak i noen fag på ordinært Vg1

Bruk av rett til videregående opplæring:
Elever bruker ikke av retten mens de går på dette tilbudet.

Kontaktpersoner FVG

Avdelingsleder for FVG:
Mink Chan
Epost: mink.chan@osloskolen.no
Mobil: 984 28 144

Kontaktlærere 2023/24:
0FVGA
- Alexandra Dima Arne
alexandra.arne@osloskolen.no

0FVGB - Guranda Kordzadze | 976 57 394 |
guranda.kordzadze@osloskolen.no
0FVGC - Sundus Mohamad Osman
sundus.osman@osloskolen.no