Hovedseksjon

Vurdering, kompetansebevis og vitnemål

Vitnemål og kompetansebevis

Trenger du vitnemålet i sommer (2024)?

  • Til og med fredag 1. juli kan du kontakte Kuben vgs for å få vitnemålet ditt.
  • Mellom tirsdag 2. til og med fredag 26. juli må du henvende deg til Utdanningsetaten i Grensesvingen 6, Helsfyr. OBS - Du MÅ ringe og avtale tidspunkt på forhånd.
    Tlf: 960 91 800, er bemannet kl. 12:00 - 15:00 (torsdager 12:00 - 16:00)

 

Vurdering

Underveisvurderingen skal fremme elevenes læring, og kan gis med og uten karakter. Underveisvurdering skal gi deg forutsigbarhet ved at du skal vite hva som skal vurderes, gi deg tilbakemelding på hva du mestrer, og hva som skal til for å bli bedre i faget. Underveisvurderingen foregår fortløpende gjennom året og egenvurdering er en viktig del av skolens underveisvurdering. Alle faglærere skal gi deg tilbakemelding i hver termin slik at du kjenner grunnlaget for halvårs- og standpunktkarakterer, og slik at du får veiledning til å bli bedre i faget.

Sluttvurdering er et uttrykk for din totale kompetanse i faget på det tidspunktet standpunktkarakter blir fastsatt. Sluttvurderingen bygger på et bredt vurderingsgrunnlag, og en viktig del av grunnlaget ligger i vurdering av kompetansemål som er prøvd og avsluttet i løpet av skoleåret. Gjennom vurdering og tilbakemelding underveis i skoleåret skal du være forberedt på hvilket resultat du kan forvente på slutten av året.

Sluttvurderingsordning ved Kuben

Ved sluttvurderingen legges det størst vekt på resultater oppnådd i perioden etter vinterferien. Dersom læreplanmål er testet før jul og ikke er planlagt testet igjen, må elever som har vist klar framgang i tiden etter jul få muligheten til å vise sin eventuelt bedrede kompetanse i disse læreplanmålene. Læreplanmål som er avsluttet og i utgangspunktet sluttvurdert før vinterferien, har samme vekt ved fastsettelse av standpunktkarakteren som om de hadde blitt avsluttet på et senere tidspunkt.

Kompetansebevis fra Sogn videregående skole

Var du elev på Sogn vgs og trenger kopi av kompatansebeviset ditt? Da må du ta kontakt med Byarkivet i Oslo. Kuben vgs eller Utdanningsetaten har ikke lenger tilgang til dokumenter fra Sogn.