Hovedseksjon

RoboCompetition - Developing skills in safe robotics

Logo Network for Robocompetition

RoboCompetitions er et direkte resultat av det avsluttede Erasmus+ prosjektet RoboCup, Developing skills in safe robotics, som ble avsluttet desember 2023. Prosjektet og samarbeidet med skoler fra Danmark, Spania og Finland var så vellykket at vi alle ønsket å fortsette, og å utvide med nye partnere. Dermed ble Network for RoboCompetition etablert. Nettverket blir stadig utvidet, og har pr publiseringsdato, i tillegg til de opprinnelige partnerne, skoler fra Tyskland, Nederland, Sveits og Tyrkia. En ny finsk og fransk partner er også på vei inn.

For søkere og deres foresatte

Hver RoboCompetition varer i en uke. Elevdeltakerne deltar i teams med elever fra andre land. Det er altså ikke et norskt lag som konkurrerer mot andre skoler/land. Alle lag er tverrnasjonale, og samarbeid er et nøkkelord.

Kuben velger elevdeltakerne hovedsaklig fra Vg2-3 Automasjon og Vg1-2-3 Robotikk. Det kan bli gjort unntak, men elever må ha en faglig bakgrunn som gir mening.

Aktuelle klasser vil få fortløpende informasjon om mulighetene for deltakelse. 

Alle utgifter i forbindelse med oppholdet dekkes av Kubens Erasmus+ midler. Elevene selv dekker kun lommepenger og reise til og fra Gardermoen.

Tidligere deltakelse i RoboCup og RoboCompetition har vært meget givende og vellykket for elevdeltakerne, og vi anbefaler alle aktuelle elever å søke når de får muligheten.

2023-04 Gruppebilde MC4.jpg

Lykkelige elevdeltakere, lærere og koordinatorer etter gjennomført RoboCup i Spania april 2023. Det spanske filmcrewet i bakgrunnen.

Planlagte RoboCompetitions

  • 2024-11: Roskilde Tekniske Skole, Danmark
  • 2025-02: GBS St Gallen, Sveits
  • 2025 og 2026: Hans-Sachs Berufskolleg, Tyskland og Egibide, Spania.

Kuben er ikke vertskap skoleåret 2024/25, men skal sende ut deltakere.