HYSK - Yrkes- og studiekompetanse Helsefag

Stetoskop

HYSK er en 4-årig utdanning som fører fram til både fagbrev som helsefagarbeider og studiekompetanse med full fordypning i realfag. Et fullført løp innen HYSK oppfyller inntakskrav for de fleste universitets- og høgskolestudier, inkludert for medisinstudiet. 

Fellesfag/Studiekompetanse
Du får full fordypning i realfagene teoretisk matematikk, realfagsmatematikk 1 og 2, og Fysikk og Kjemi 1 og 2. I tillegg har du naturfag, engelsk, norsk, historie, samfunnsfag og kroppsøving,

Elever får viktige fordypningspoeng og realfagspoeng i tillegg til faglig innsikt og erfaring å ta med seg inn i høyere studier og videre i karrieren.

Programfag/Fagbrev
Programfag betyr fag som Helsefremmende arbeid, Kommunikasjon og samhandling, Yrkesutøvelse og Yrkesfaglig fordypning (opplæring i bedrift).

HYSK gir deg fagbrev som helsefagarbeider. Med fullført fagbrev kan du velge å arbeide som helsefagarbeider innenfor helsevesenet. Velger du å studere videre, jobber mange som helsefagarbeider ved siden av studiene. HYSK gir deg en god faglig grunnkompetanse og verdifull praksiserfaring som vil komme til nytte ved videre studier og karriere.

Kuben samarbeider med Sykehjemsetaten i Oslo, private helseinstitusjoner, flere bydeler og to sykehus. HYSK-elever og læringer har 440 dagers praksis i løpet av det fireårige programmet.
I bedriften/institusjonen er du midlertidig ansatt og du får en arbeidskontrakt. Det betyr at du mottar lønn i hele opplæringstiden (fra Vg1 til og med Vg4). Etter fullført og bestått HYSK har du dermed erfaring fra forskjellige typer helsefaglig arbeid. 
HYSK i korthet:

  • 4-årig utdanning som fører frem til både fagbrev og studiekompetanse med full fordypning i realfagene.
  • Praksis med lønn som lærling fra Vg1.
  • En fullført utdanning oppfyller kravene for å søke universitets- og høgskolestudier.

YSK er et krevende løp og søkerne bør ha et godt faglig grunnlag fra ungdomsskolen, spesielt i matematikk og naturfag. YSK passer for elever som er motiverte for å kombinere teoretisk og praktisk opplæring, og som er innstilt på å yte litt utover vanlig innsats.

Elevene får lønn gjennom hele opplæringsperioden, og praksisperiodene inngår i læretiden. Opplæringen i bedrift følger vanlig arbeidsår. For å opparbeide nok praksis må derfor elevene arbeide i bedriftene også på dager hvor elever har fri fra skolen. Lønn tilsvarer årslønn for nyutdannet fagarbeider og fordeles over alle de fire årene, med mest utbetalt det siste året.

Inntak

Utvelgelsen skjer ut fra inntakspoeng, og aktuelle kandidater blir innkalt til intervju før sommerferien for å finne ut om de passer for tilbudet. HYSK er et krevende løp og søkerne bør ha et godt faglig grunnlag fra ungdomsskolen, spesielt i matematikk og naturfag. HYSK passer for elever som er motiverte for å kombinere teoretisk og praktisk opplæring, og som er innstilt på å yte litt utover vanlig innsats.

Elev i skole og lærling i bedrift

Opplæringen skjer i samarbeid mellom skole og arbeidsliv. Ungdommene regnes som elever de to første årene. Disse årene er elevene 60 % av tiden på skole og 40 % i bedrift. Lærekontrakt inngås ved starten av det tredje opplæringsåret. Det siste året fordeles opplæringstiden med 40 % i skole og 60 % i bedrift.

Dette sier elever

"En av de beste valgene jeg har tatt. Studietiden var spennende med både praksis og teori, noe som gjorde arbeidsuka variert. Jeg lærte hvordan man skulle bruke kommunikasjonsmetoder og se det hele mennesket. Jeg har tatt både teorikunnskapen og praksiserfaringene fra hysk med meg til medisinstudiet." - Tidji, 4. års medisinstudent

"Det beste med å gå 4 år på HYSK var muligheten til å få så utrolig mye arbeidserfaring så tidlig. Den erfaringen jeg fikk tok jeg med meg inn når jeg jobbet med teorien på skolen. Takknemlig for at jeg kunne få realfagskompetanse samtidig som fagbrevet.  Hysk gir muligheter innen arbeidslivet og studier. Viktig å holde fokus og motivasjon oppe. Det er høyt læringstrykk, spennende møte med arbeidslivet - og gevinsten er stor!"  - Cathrine 1. års sykepleierstudent

"Fantastisk løp med utrolig mange muligheter og kontakter – du får veldig mye igjen for ha høyt læringstrykk" - Sohaila 4HYSK

"Det positive med HYSK er at det er utrolig mange muligheter – både fordi det er et dobbelt løp: fagbrev og realfagskompetanse, men også fordi vi får erfaring fra så mange forskjellige steder i helsesektoren. ... Det å lære å bli arbeidstaker så tidlig og få lønn er heller ikke så dumt"  - Selma 3HYSK

"Spennende – gjennom HYSK-løpet opplever jeg å utvikle meg som menneske og bli trygg på meg selv i arbeid og på skole. HYSK har lært meg å ta vare på meg selv og andre. Jeg tenker at for å få mest ut av løpet, må du ha selvdisiplin, motivasjon og evnen til å balansere fritiden. Etter videregående ønsker jeg å studere sykepleie, og føler meg veldig bra forberedt pga praksisen i HYSK." - Elev 2HYSK

Kontaktperson HYSK

Fagkoordinator for Helse YSK er Grethe Aagenæs Hagen
E-post: 

Grethe.Aagenaes.Hagen@ude.oslo.kommune.no
Telefon: 996 05 735