Yrkes- og studiekompetanse Helsefag

Stetoskop

YSK helsefag gir deg verdifull praksiserfaring fra arbeidslivet som vil komme til nytte ved videre studier og karriere.

Kuben har samarbeid med Sykehjemsetaten i Oslo, private helseinstitusjoner, sykehus og flere bydeler om praksis og lærlingeplasser. Her får du prøve deg i lengre perioder (opp mot et år) i flere av disse institusjonene. Etter endt opplæring har du dermed erfaring fra forskjellige typer helsefaglig arbeid.

YSK helsefag er en 4-årig utdanning som fører fram til både fagbrev og studiekompetanse med full fordypning i realfag. Et fullført løp innen YSK helsefag oppfyller de fleste universitets- og høgskolestudier, inkludert medisinstudiet. YSK gir deg i tillegg fagbrev som helsefagarbeider. De som fullfører YSK, kan velge å fortsette som fagarbeider i en bedrift etter avlagt fagprøve.

YSK i korthet:

  • 4-årig utdanning som fører frem til både fagbrev og studiekompetanse med full fordypning i realfagene.
  • Praksis med lønn som lærling fra Vg1.
  • En fullført utdanning fra YSK oppfyller kravene for å søke universitets- og høgskolestudier.

YSK gir dobbel kompetanse, dvs både fagbrev og studiekompetanse. Elever får derfor viktige fordypningspoeng og realfagspoeng i tillegg til faglig innsikt og erfaring å ta med seg til høyere studier og videre i karrieren.

YSK er et krevende løp og søkerne bør ha et godt faglig grunnlag fra ungdomsskolen, spesielt i matematikk og naturfag. YSK passer for elever som er motiverte for å kombinere teoretisk og praktisk opplæring, og som er innstilt på å yte innsats litt utover det vanlige.

Elevene får lønn gjennom hele opplæringsperioden, og praksisperiodene inngår i læretiden.

Inntak

Utvelgelsen skjer ut fra inntakspoeng, og aktuelle kandidater blir innkalt til intervju før sommerferien for å finne ut om de passer for tilbudet.

Elev i skole og lærling i bedrift

Opplæringen skjer i samarbeid mellom skole og arbeidsliv. Ungdommene regnes som elever de to første årene. Disse årene er elevene 60 % av tiden på skole og 40 % i bedrift. Lærekontrakt inngås ved starten av det tredje opplæringsåret. Det siste året fordeles opplæringstiden med 40 % i skole og 60 % i bedrift.

Arbeidstid og lønn

Opplæringen i bedrift følger vanlig arbeidsår. For å opparbeide nok praksis må derfor elevene arbeide i bedriftene også på dager hvor elever har fri fra skolen. Lønn tilsvarer årslønn for nyutdannet fagarbeider og fordeles over alle de fire årene, med mest utbetalt det siste året. Elevene/lærlingene får lønn fra vg1 fra det tidspunkt de inngår en arbeidskontrakt og starter i bedrift.

Kontaktperson YSK

Kontaktperson for YSK er assisterende rektor yrkesfag; Camilla Hauren Leirvik

E-post: 

camilla.hauren.leirvik@ude.oslo.kommune.no

Telefon: 905 82 282

Det er egne kontaktpersoner for Helsefag YSK (HYSK), som Camilla vil videreformidle kontaktinformasjonen til om nødvendig.