Hovedseksjon

HYSK - Helse Yrkes- og studiekompetanse

Elevene sier "Et høyt læringstrykk", "Spennende møte med Arbeidslivet",  "Gevinsten er stor"

HYSK passer for deg som er motivert til å yte litt utover vanlig innsats. Du får lønn i hele utdanningsløpet.
Du kan oppnå fagbrev og bli offentlig godkjent som Helsefagarbeider i tillegg til studiekompetanse med realfagsfordypning.

Kort om HYSK

 • Det er et 4-årig utdanningsløp.
 • Vekselsvis skole og opplæring i praksis; programfag, fellesfag og opplæring i praksis.
 • Programfag som helsefagarbeider Vg1 og Vg2
 • Fellesfag 
  • Matematikk 1T, R1 og R2,
  • Kjemi 1+2              Fysikk 1
  • Engelsk                  Naturfag                        
  • Historie                  Samfunnsfag
  • Kroppsøving
 • Opplæring i bedrift, 440 dager iløpet av fire år med Kubens faste samarbeidspartnere

Arbeidstid og lønn

Opplæringen i bedrift følger vanlig arbeidsår og ferie.  For å opparbeide nok praksistid for å ta fagbrev følger elevene bedriftens ferie. Lønn tilsvarer en årslønn for nyutdannet helsefagarbeider som fordeles over de fire årene, med mest utbetalt det siste året. Elevene/lærlingene får lønn fra vg1, fra det tidspunkt de inngår en arbeidskontrakt og starter i bedrift.

Innsøking

 • VIGO innen søkefristen 1. mars
 • Utvelgelsen skjer på bakgrunn av:
  1. inntakspoeng
  2. aktuelle kandidater blir innkalt til intervju
  3. etter intervjuet er det en matematikktest (søkere bør ha et godt faglig grunnlag i matematikk)

Etter fire års fullført løp;

 • Er du offentlig godkjent helsefagarbeider
 • Oppfyller du inntakskrav for de fleste universitets- og høgskolestudier, inkludert medisinstudiet 
 • Får du ekstra realfagspoeng
 • Får du bred erfaring fra helsevesenet

Dette sier elever

"En av de beste valgene jeg har tatt. Studietiden var spennende med både praksis og teori, noe som gjorde arbeidsuka variert. Jeg lærte hvordan man skulle bruke kommunikasjonsmetoder og se det hele mennesket. Jeg har tatt både teorikunnskapen og praksiserfaringene fra hysk med meg til medisinstudiet." - Tidji, 4. års medisinstudent

"Det beste med å gå 4 år på HYSK var muligheten til å få så utrolig mye arbeidserfaring så tidlig. Den erfaringen jeg fikk tok jeg med meg inn når jeg jobbet med teorien på skolen. Takknemlig for at jeg kunne få realfagskompetanse samtidig som fagbrevet.  Hysk gir muligheter innen arbeidslivet og studier. Viktig å holde fokus og motivasjon oppe. Det er høyt læringstrykk, spennende møte med arbeidslivet - og gevinsten er stor!"  - Cathrine 1. års sykepleierstudent

"Det positive med HYSK er at det er utrolig mange muligheter – både fordi det er et dobbelt løp: fagbrev og realfagskompetanse, men også fordi vi får erfaring fra så mange forskjellige steder i helsesektoren. Veksler mellom jobb og skole – aldri kjedelig å gå denne linja. Det å lære å bli arbeidstaker så tidlig og få lønn er heller ikke så dumt"  - Selma 3HYSK

"Spennende – gjennom HYSK-løpet opplever jeg å utvikle meg som menneske og bli trygg på meg selv i arbeid og på skole. HYSK har lært meg å ta vare på meg selv og andre. Jeg tenker at for å få mest ut av løpet, må du ha selvdisiplin, motivasjon og evnen til å balansere fritiden. Etter videregående ønsker jeg å studere sykepleie, og føler meg veldig bra forberedt pga praksisen i HYSK." - Elev 2HYSK

Kontaktperson HYSK

Fagkoordinator for Helse YSK er Grethe Aagenæs Hagen
E-post: 

Grethe.Hagen@osloskolen.no
Telefon: 996 05 735