Hovedseksjon

HYSK - Helse Yrkes- og studiekompetanse

Stetoskop

Hvorfor HYSK?

"Et høyt læringstrykk - Spennende møte med Arbeidslivet - Gevinsten er stor"

HYSK passer for deg som er motivert til å yte litt utover vanlig innsats. Du får lønn i hele utdanningsløpet.

Hva vil du? Vil du ta fagbrev og bli offentlig godkjent som Helsefagarbeider?

 • Det kan du!

Vil du ha studiekompetanse med realfag i tillegg?

 • Det kan du! Muligheten er der - Ja takk begge deler!

Hva er HYSK? Linjen heter HYSK – Helse-Yrke-Studie-Kompetanse

 • Det er et 4-årig utdanningsløp.
 • Periodisering mellom skole og opplæring i praksis.
 • I de fire årene har du programfag, fellesfag og opplæring i praksis.
 • Programfag; Du leser teorien de to første årene
  • Helse; kroppen og sykdommer, ernæring og førstehjelp
  • Kommunikasjon; sosial kompetanse og tverrfaglig samarbeid
  • Yrkesliv; profesjonalitet, jobben og samfunnet
 • Fellesfag; Du har disse fagene iløpet av fire år; 
  • Matematikk 1T, R1 og R2,
  • Kjemi 1+2              Fysikk 1
  • Engelsk                  Naturfag                        
  • Historie                  Samfunnsfag
  • Kroppsøving
 • Opplæring i bedrift: 440 dager iløpet av fire år med Kubens faste samarbeidspartnere
  • Sykehjem i Vg1
  • Bydel i Vg2 og Vg3
  • Helsehus eller sykehus i Vg4

Hva gjør du?

 • Du søker gjennom VIGO innen søkefristen 1. mars
 • Utvelgelsen skjer på bakgrunn av:
  1. inntakspoeng
  2. aktuelle kandidater blir innkalt til intervju
  3. etter intervjuet er det en matematikktest (søkere bør ha et godt faglig grunnlag i matematikk)

Etter fire års fullført løp

 • Er du offentlig godkjent helsefagarbeider
 • Oppfyller du inntakskrav for de fleste universitets- og høgskolestudier, inkludert medisinstudiet 
 • Får du ekstra realfagspoeng
 • Får du bred erfaring fra helsevesenet

Dette sier elever

"En av de beste valgene jeg har tatt. Studietiden var spennende med både praksis og teori, noe som gjorde arbeidsuka variert. Jeg lærte hvordan man skulle bruke kommunikasjonsmetoder og se det hele mennesket. Jeg har tatt både teorikunnskapen og praksiserfaringene fra hysk med meg til medisinstudiet." - Tidji, 4. års medisinstudent

"Det beste med å gå 4 år på HYSK var muligheten til å få så utrolig mye arbeidserfaring så tidlig. Den erfaringen jeg fikk tok jeg med meg inn når jeg jobbet med teorien på skolen. Takknemlig for at jeg kunne få realfagskompetanse samtidig som fagbrevet.  Hysk gir muligheter innen arbeidslivet og studier. Viktig å holde fokus og motivasjon oppe. Det er høyt læringstrykk, spennende møte med arbeidslivet - og gevinsten er stor!"  - Cathrine 1. års sykepleierstudent

"Det positive med HYSK er at det er utrolig mange muligheter – både fordi det er et dobbelt løp: fagbrev og realfagskompetanse, men også fordi vi får erfaring fra så mange forskjellige steder i helsesektoren. Veksler mellom jobb og skole – aldri kjedelig å gå denne linja. Det å lære å bli arbeidstaker så tidlig og få lønn er heller ikke så dumt"  - Selma 3HYSK

"Spennende – gjennom HYSK-løpet opplever jeg å utvikle meg som menneske og bli trygg på meg selv i arbeid og på skole. HYSK har lært meg å ta vare på meg selv og andre. Jeg tenker at for å få mest ut av løpet, må du ha selvdisiplin, motivasjon og evnen til å balansere fritiden. Etter videregående ønsker jeg å studere sykepleie, og føler meg veldig bra forberedt pga praksisen i HYSK." - Elev 2HYSK

Kontaktperson HYSK

Fagkoordinator for Helse YSK er Grethe Aagenæs Hagen
E-post: 

Grethe.Hagen@osloskolen.no
Telefon: 996 05 735