Hovedseksjon

Spennende videoer

Se hvordan det er å være Kubenelev! Du finner flere videoer innunder hvert enkelt "Fagtilbud" eller i boksen "Filmsamling"

Kuben in English

Kuben Upper Secondary (Kuben) is Oslo's largest school with 1600 students. Kuben is an accredited Erasmus+ institution (both VET and School) 2021-27, is currently in two KA220-partnerships, a member of European Forum for Vocational Education and Training (EfVET), and the United Nations Association of Norway. Please follow this link for more information on Kuben in English, or this link to our presentation (NB - the presentation is 4.2 MB).

Erasmus+