Hovedseksjon

Komprimert videregående opplæring

Målgruppe:
Tilbudet er for elever i aldersgruppen 18-24 år som har fullført og bestått videregående skole fra land utenfor EU/EØS som ikke gir generell studiekompetanse i Norge. Tilbudet krever språkferdigheter i norsk på B1-nivå eller høyere etter det felles europeiske rammeverket for språk.

Elevene kartlegges på Språksenteret i norsk, engelsk, matematikk og naturfag for å sikre at de har gode nok ferdigheter i norsk og kunnskaper/ferdigheter i andre fag til å få faglig utbytte av tilbudet.

Innhold:
Komprimert videregående opplæring gir språklig tilrettelagt opplæring i fellesfagene norsk, historie, samfunnskunnskap, engelsk*, matematikk* og naturfag*.

Kompetanse etter endt utdanning:
Elevene sikres generell studiekompetanse etter endt utdanningsløp. Noen elever må ta noen programfag i tillegg for å oppnå generell studiekompetanse. Skolen vil gi opplysninger om hva elever må gjøre for å oppnå dette.

Hvis det er spesielle opptakskrav på studiet du vil søke må du regne med å bruke to år på å oppnå spesiell studiekompetanse. Dette gjelder for eksempel for medisinstudiet og tannlegestudiet.

Du har ikke rett til å gå mer enn ett år på tilbudet. Spesiell studiekompetanse kan du oppnå som privatist eller som delkurselev. Det er ikke gitt at du får plass som delkurselev på Kuben eller andre videregående skoler.

* Fagene kan erstattes med høyere nivå dersom det er kartlagt faglig kompetansegrunnlag for det. Dette kan være et ledd til å opparbeide seg spesiell studiekompetanse.

Kontaktpersoner FVG

Avdelingsleder for FVG:
Mink Chan
Epost: mink.chan@osloskolen.no
Mobil: 984 28 144

Kontaktlærer 2023/24:
3FVG - Grete Sørbø Hansen
grete.hansen@osloskolen.no