Kuben seniorklubb

Kuben seniorklubb ble etablert høsten 2016. Første møte ble holdt på Kuben videregående skole fredag 30. september 2016. Her valgte også klubben sitt styre. 

Gruppens styre:

  • Kirsten Berg Stephansen – leder
  • Jan Fagernes – sekretær og kasserer
  • Claus Fasting – styremedlem       
  • Roger Herbrandsen – styremedlem

Nyopprettet Teatergruppe styres av:

  • Torill Christie
  • Ingrid Rudihaugen

Klubben har ingen medlemsavgift. Den enkelte dekker selv sine utgifter ved deltakelse.

Det planlegges 2-3 møter per halvår. Møtene holdes på Kuben videregående skole, eller andre steder ved behov.

Vi ønsker flere seniorer fra Kuben/ Sogn vgs velkommen som medlemmer! Man blir medlem av klubben ved å varsle dette til klubbens sekretær Jan Fagernes

groogjan@gmail.com eller mobil 907 09 192.

Møter i Kuben seniorklubb 2019

Invitasjon til møtene går ut via mail/sms til medlemmene. 

Logo