Hovedseksjon

Kuben seniorklubb

Kubens seniorklubb

Kuben seniorklubb ble etablert høsten 2016 og er åpen for alle pensjonister fra Sogn og Kuben vgs.

Klubbens styre:

  • Leder: Geir Hammer
  • Sekretær: TBA

Klubben har ingen medlemsavgift. Den enkelte dekker selv sine utgifter ved deltakelse.

Det planlegges 2-3 møter per halvår. Møtene holdes på Kuben videregående skole, eller andre steder ved behov.

Melde deg inn?

Man blir medlem av klubben ved å melde ifra til klubbens idligere leder Jan Fagernes på e-post groogjan@gmail.com eller mobil 907 09 192. Vi ønsker alle seniorer fra Kuben/ Sogn vgs velkommen som medlemmer! 

Møter i Kuben seniorklubb 

Invitasjon til møtene går ut via mail/sms til medlemmene. 

Logo