Kuben seniorklubb

Kuben seniorklubb ble etablert høsten 2016. Første møte ble holdt på Kuben videregående skole fredag 30. september 2016. Her valgte også klubben sitt styre. 

Gruppens styre:

Kirsten Berg Stephansen – leder
Claus Fasting – sekretær
Jan Fagernes – kasserer
Roger Herbrandsen – styremedlem

Klubben har ingen medlemsavgift. Den enkelte dekker selv sine utgifter ved deltakelse.

Det planlegges 2-3 møter per halvår. Møtene holdes på Kuben videregående skole, eller andre steder ved behov.

Vi ønsker flere seniorer fra Kuben/ Sogn vgs velkommen som medlemmer! Man blir medlem av klubben ved å varsle dette til klubbens sekretær Claus Fasting: fastingclaus@gmail.com eller sms til mobil 476 20 054.

Møter i Kuben seniorklubb 2018

Invitasjon til møtene går ut via mail/sms til medlemmene.