Hovedseksjon

Inntaksgrenser og karakterkalkulator

Karakterkalkulator

Nederste inntaksgrense endrer seg selvfølgelig fra år til år, alt etter hvor mange elever som søker, og hvilke karakterer de har fra 10. klasse. 

Vi har likevel tatt sjansen på å lage en Karakterkalkulator hvor du kan sjekke hva karaktersnittet ditt er, og hvilke utdanningsprogram du trolig kan komme inn på, med det snittet. Dette er basert på nederste inntaksgrense på 1. inntaket fra de fire siste årene. Lykke til!