Skolehelsetjenesten

Mette Sværen og Kjersti Slinning

Åpningstider: Mandag til torsdag, og fredager i partallsuker, kl. 09.00-14.30.

Du kan spørre oss om alt, for eksempel;

  • prevensjon og graviditet
  • forelskelse, legning og seksualitet
  • kjønnssykdommer
  • mat, vekt og spiseproblemer
  • rusmidler
  • søvnvansker
  • psykiske vansker og stress
  • familiære utfordringer
  • relasjoner til venner og klassekamerater
  • og mye annet

Vi i skolehelsetjenesten har taushetsplikt. Besøk hos skolehelsetjenesten er gratis og gir gyldig fravær.

Mette Sværen, helsesykepleier

Tlf: 904 79 437

Kjersti Slinning, helsykepleier

Tlf: 468 47 83

Kontakt helsesykepleier

Helsesykepleier Mette Sværen, tlf: 904 79 437

Helsesykepleier Kjersti Slinning, tlf: 468 47 837 

Åpningstider: Mandag til torsdag, og fredager i partallsuker, kl. 09.00-14.30