Hovedseksjon

Tilrettelagt Helse- og oppvekstfag (HO)

BUA-elever

Dette tilbudet passer for:

 • Elever som liker mer praktisk tilnærming til fagene.
 • Elever som har behov for ekstra tid og oppfølging i de ulike fagene.
 • Elever som har mottatt spesialundervisning på ungdomsskolen.

Tilbudet har 8 elevplasser per årsgruppe. Hver gruppe har egen kontaktlærer. Det vil også være en assistent til stede i opplæringen.

I opplæringen blir det lagt vekt på grunnleggende ferdigheter, sosiale ferdigheter og bli yrkesforberedt. Vi har en tverrfaglig tilnærming til ulike tema/fag. Dette innebærer at mye av opplæringen i fellesfagene vil bli praktisk og knyttet til opplæringen i programfagene.

Målet med utdanningen er at eleven skal oppnå kompetanse til et ordinært Vg2 Helse- og oppveksttilbud. Andre veier videre kan være lærekandidat, arbeid i bedrift og arbeid i arbeidsmarkedsbedrift.

Elevene vurderes etter kompetansemålene i fagplanen for Vg1 Helse- og oppvekstfag.

For mer informasjon, ta kontakt med skolen; 
Avdelingsleder gro.lagesen@osloskolen.no

Fag i undervisningen

Programfag

 • Helsefremmende arbeid
 • Kommunikasjon og samhandling
 • Yrkesliv i helse- og oppvekstfag
 • Yrkesfaglig fordypning

Fellesfag

 • Engelsk
 • Naturfag
 • Matematikk
 • Kroppsøving

Kontaktpersoner for tilrettelagt HO

Avdelingsleder Gro Lagesen gro.lagesen@osloskolen.no