Hovedseksjon

Erasmus+ Involve to Evolve, Skandinavisk medborgerskap

Logo til Erasmus+

Prosjektperiode

November 2021 – Oktober 2024

Involverte på Kuben vgs

På Kuben vgs er lærere, ledere og elever fra studiespesialisering involvert. For å bli elevdeltaker i prosjektet må du velge en eller begge av følgende fag på Vg2 skoleåret 2022/23: Sosiologi og/eller Sosialantropologi. Og et eller begge av følgende fag på Vg3 skoleåret 2023/24: Politikk og menneskerettigheter og/eller Sosialkunnskap. Involve to Evolve - Kuben 2020-02.jpg

Forberedelsesmøte februar 2020 på Kuben

Prosjektbeskrivelse

Via elevinvolvering skal prosjektet styrke kompetansen til lærere – og elever – innen temaene inkludering kontra utenforskap. Dette skoleårets ST vg1-elever vil få muligheten til å bli med videre i prosjektet på Vg2 og Vg3 gjennom deltakelse i utvalgte samfunnsfaglige faggrupper. Involverte lærere skal jobbe med tematikk og utvikling av metoder gjennom hele prosjektperioden. Til neste skoleår skal alle elevdeltakere og ansatte møtes i Danmark på faglig seminar. Våren 2024 vil Kubenelevene som da går på vg3, være vertskap for sine partnere fra Danmark og Sverige. Vi avslutter prosjektet med en elevstyrt konferanse her på Kuben.

Gjennom dette prosjektet ønsker vi å utvikle elevenes kompetanse på området demokrati og medborgerskap. Elevene må utvikle verdier, holdninger, kunnskap, kritisk forståelse og ferdigheter knyttet til begrepet demokrati. Dette skal ruste dem til å møte utfordringer i samfunnet, motvirke utenforskap og radikalisering. For å oppnå dette er det viktig å høyne lærernes kompetanse og refleksjon rundt demokratiundervisning. Oppsummert kan vi si at prosjektets målsettinger er følgende:

  1. Skolene skal utvikle arbeidsformer for refleksjon rundt håndtering av aktuelle problemstillinger og utfordringer. Didaktiske metoder og arbeidsmåter vil gi lærerne økt kompetanse og muligheter til å håndtere problemstillinger som dukker opp i (og til dels utenfor) klasserommet.
  2. Elevene skal være med på å utvikle verktøy som styrker deres demokratiske kompetanse. Elevene vil være sentrale aktører i utviklingen av disse verktøyene. De skal være medskapere og ikke bare bli gjenstand for et program som noen andre har besluttet. På den måten ligger det også et demokratisk aspekt i selve prosessen i dette prosjektet.
  3. Elevene får større forståelse for problemstillingene gjennom å møte elever fra andre skandinaviske skoler med lignende utfordringer, og skal utvikle verktøy i samarbeid med disse. Dette vil gjøre at vi får verktøy av høyere kvalitet som favner bredere.
  4. Vi skal få til et samarbeid mellom forskere og lærere både i utvikling av verktøy/ arbeidsmåter, og i forskningen på dette.
  5. Vi skal jobbe med å få disse metodene og arbeidsmåtene inkludert i lærerutdanningene i våre respektive land.

2021-11 Kick-off i Frederiksberg.jpg

Prosjekt kick-off i Frederiksberg, november 2021

Prosjektpartnere Involve to Evolve (I2E)

Eksterne eksperter

  • Universitetet i Oslo, Institutt for lærerutdanning og skoleforskning
  • MF vitenskapelig høyskole

Artikkel: "Skandinaviske skoler tar grep for å motvirke demokratisk utenforskap"

Artikkel: "Demokraticamp for elever mot utenforskap"