Medbestemmelsesutvalget (MBU)

Hovedoppgaven for MBU er å samarbeide for et best mulig arbeidsforhold for alle på skolen; ansatte, elever og ledelse. MBU skal være et forum for idéskaping, informasjonsflyt, drøfting og beslutninger.

MBU ved Kuben har besluttet å ha 8 medlemmer. Fra arbeidstakersiden stiller to fra Utdanningsforbundet, en fra Skolenes landsforbund og en fra Fellesforbundet. Ledelsen stiller også med fire medlemmer. Alle har navngitt vara.

 

MBU ved Kuben 2015/2016: 

Anne Ingrid Jacobsen, Utdanningsforbundet (vara Marirosa Stokkmo)

Jannike Elmblom Berger, Utdanningsforbundet (vara Sara Hemmer)

Lars Morten Skaiaa, Skolenes landsforbund (vara: Petter Mortensen)

Øyvind Knudsen,  Fellesforbundet (vara: Egil Trydal)

 

Kjell Ove Hauge, rektor

Kirsti Andresen, ass rektor

Marianne Dahl, avd.leder

Per Morten Tallaksen, avd.leder

 

Grunnlagsdokumentet for MBU er Hovedavtalen (Dokument 24).