Medbestemmelsesutvalget (MBU)

Hovedoppgaven for MBU er å samarbeide for et best mulig arbeidsforhold for alle på skolen; ansatte, elever og ledelse. MBU skal være et forum for idéskaping, informasjonsflyt, drøfting og beslutninger.

MBU ved Kuben har besluttet å ha 8 medlemmer. Fra arbeidstakersiden stiller to fra Utdanningsforbundet, en fra Skolenes landsforbund og en fra Fellesforbundet. Ledelsen stiller også med fire medlemmer. Alle har navngitt vara.

MBU ved Kuben 2017/2018: 

Melisa Bonvik, Utdanningsforbundet (vara Marirosa Stokkmo),

Anne Ingrid Jacobsen, Utdanningsforbundet (vara Aida Golic)

Lars Morten Skaiaa, Skolenes landsforbund (vara: Petter Mortensen)

Øyvind Knudsen, Fellesforbundet (vara: Egil Trydal)

Kjell Ove Hauge, rektor

Gunnar Haave, fungerende ass rektor ST

Camilla H Leirvik, ass rektor YF

Per Morten Tallaksen, økonomi og administrasjonsleder

Grunnlagsdokumentet for MBU er Hovedavtalen, Dokument 25.