Hovedseksjon

Medbestemmelsesutvalget (MBU)

Hovedoppgaven for MBU er å samarbeide for et best mulig arbeidsforhold for alle på skolen; ansatte, elever og ledelse. MBU skal være et forum for idéskaping, informasjonsflyt, drøfting og beslutninger.

MBU ved Kuben vgs har besluttet å ha 8 medlemmer. Fra arbeidstakersiden stiller to fra Utdanningsforbundet (50 % hver), en fra Skolenes landsforbund og en fra Fagforbundet. Ledelsen stiller også med fire medlemmer. Alle har navngitt vara.

MBU ved Kuben 2021/22: 

  • Kjell Ove Hauge, rektor
  • Marianne Dahl, assisterende rektor ST
  • Maria Eriksson, assisterende rektor YF
  • Per Morten Tallaksen, økonomi og administrasjonsleder Kuben yrkesarena
  • Gunnar Haave, personal og administrasjonsleder Kuben vgs
  • Melisa Bonvik, Utdanningsforbundet (vara: Aida Golic)
  • Gerd Formofetten, Utdanningsforbundet (vara: Aida Golic)
  • Lars Morten Skaiaa, Skolenes landsforbund (vara: Petter Mortensen)
  • Øyvind Knudsen, Fagforbundet (vara: Egil Trydal)
  • Olav Grøttum, Lektorlaget (vara: Felix Muhirwa)

Grunnlagsdokumentet for MBU er Hovedavtalen, Dokument 25.