Hovedseksjon

Eksamen

Karakterene for eksamen tatt våren 2024 er klare

Les informasjon om karakterer og klageadgang her.

Informasjon om eksamen våren -24. Karakterer og klage.pdf

 

I alle avsluttende fag får du en standpunktkarakter. I tillegg kan du trekkes ut til eksamen etter følgende ordning:

Studieforberedende utdanningsprogram

Vg1 Ca. 20 % av elevene skal trekkes ut til eksamen i ett fag; skriftlig, muntlig eller muntlig-praktisk.
Vg2 Alle elever skal trekkes ut til eksamen i ett fag; skriftlig, muntlig eller muntlig-praktisk.
Vg3 studiespesialiserende - 4 eksamener.

  • 1 obligatorisk, norsk hovedmål eller samisk som førstespråk; skriftlig
  • 2 trekkfag; skriftlig
  • 1 trekkfag; muntlig, muntlig-praktisk eller praktisk

I enkelte programområder er det mulig å velge en fordypning som gjør det umulig å tilfredsstille kravet til antall skriftlige eksamener. I disse tilfellene kan skriftlige eksamener erstattes med muntlige eller muntlig-praktiske eksamener.

Yrkesfaglige utdanningsprogram

Vg1 og Vg2

Ca. 20 % av elevene skal trekkes ut til eksamen i ett fag; skriftlig, muntlig eller muntlig-praktisk. Andelen på 20 % skal ses over en to-års periode.

Alle elever på Vg2 skal opp til en tverrfaglig eksamen i programfag.

Vg3 Alle elever skal opp til en tverrfaglig skriftlig prøve i programfagene.

Vg3 påbygging til generell studiekompetanse

  • 1 obligatorisk, norsk hovedmål eller samisk som førstespråk; skriftlig
  • 1 trekkfag; skriftlig
  • 1 trekkfag; muntlig eller muntlig-praktisk

NB! I fag der du får både standpunktkarakter og eksamenskarakter er det eksamenskarakteren som avgjør om faget er bestått eller ikke. Har du 1 i standpunkt og får 2 eller høyere til eksamen har du bestått. Har du 5 i standpunkt og får 1 til eksamen har du ikke bestått.

For tverrfaglig eksamen på yrkesfag Vg2 gjelder andre regler. Hvis du stryker i et programfag vil ikke dette faget være bestått selv om du står til tverrfaglig eksamen. Hvis dette skjer må du avlegge og bestå en egen eksamen (særskilt prøve) i programfaget du har strøket i, etter at eksamen er gjennomført.

Får du ikke standpunktkarakter i et fag, blir eksamen annullert. Dette betyr at det har svært store konsekvenser å få IV (Ikke vurdert) i et fag. Du har da ikke muligheten til å bestå faget ved å bestå eksamen. Det er derfor mye bedre å få 1 i et fag enn IV.

Mer informasjon om eksamen finner du på Oslo kommunes informasjonssider om eksamen.