Hovedseksjon

Elevrådet

Elevrådsstyret 2022-23

Til deg som starter som elev ved Kuben: Det vil bli avholdt valg at tillitsvalgt i hver klasse i starten av skoleåret. Tenk igjennom om dette er noe du kunne tenke deg. Som medlem i elevrådet har du mulighet til å være med å påvirke hverdagen til elevene på skolen!

Elevrådet ved Kuben har eget kontor sentralt plassert i første etasje, midt i myldregangen.

Vi legger til rette for at elevene skal få innsikt i, og opplæring i verneombudstjenestens virksomhet. Ved hver avdeling velger en elev som skal ivareta medelevers interesser angående arbeidsmiljø, og målbære behov og avvik, samt samarbeide med skolens ledelse i å ivareta og utvikle skolens helse, miljø og sikkerhet (HMS). Blant oppgavere til elevverneombudene er også miljøbyggende tiltak, gjerne i samarbeid med elevrådet. Gjennomgang av skolens elevstandarder er blant oppgavene elevrådet skal arbeide med.

Både elevråd og elevverneombudene veiledes og ivaretas av våre ansatte innen rådgivningstjenesten og miljøgruppen.