Hovedseksjon

Kuben har utgitt jubileumsbok

Jubileumsbok

I jubileumsboka har Kuben samlet tekster som ser både bakover og fremover. Rektor Kjell Ove Hauge står som redaktør for boka og har selv skrevet flere av de historiske tekstene. Det er viktig å være bevisste på hvor vi kommer fra. Historien til offentlig yrkesfaglig utdanning i Oslo er spennende og strekker seg over 100 år bakover i tid. Den utrolige fortellingen bak navnet Kuben er beskrevet av tidligere utviklingsleder, Anette Fossnes, der kan vi lese hvordan elevrådsstyret på Sogn vgs hadde en sentral rolle.

Det settes også av plass til å fortelle om Groruddalshistorie med Kabelgata, Kabelfabrikken og den drivende utviklingen i Hovinbyen. Til boka har vi med mange spennende bilder fra Oslo Museum. Disse viser utviklingen i området på Økern, med store deler av Groruddalen i bakgrunnen. Standard Telefon og Kabelfabrik ble bygget gradvis fra 1915 og utover mot 1970-årene. Vi har også med bilder inne fra fabrikkområdet på 1960-tallet. Tidlige bilder av det vi i dag kaller BiKuben er også med. BiKuben ble bygget som høyspentlaboratorium i 1947. Det er mange som ikke kjenner den historien.

Boka har mange flotte bilder fra elever i praktisk arbeid. Elevene våre er selve Kuben videregående skole. Noen sterke, spennende elevfortellinger er også tatt med. De viser bredden i Kubens elevmangfold, og de er til inspirasjon for elever som står i valg av videregående utdanning og fremtidig yrkesvalg.

Det er mange som heier på Kuben videregående skole. I boka får en del stemmer komme med sine jubileumshilsener. Erna Solberg, som var Kubens gudmor ved åpningen i 2013 er blant disse, men også kunnskapsminister Tonje Brenna, de fem utdanningsbyrådene gjennom de ti årene er med, og ikke minst Groruddalens forkjemper, stortingsrepresentant, Kamzy Gunaratnam.

Kuben har gjennom årene utmerket seg med en rekke priser som er presentert i boka gjennom juryens uttalelser. Benjaminprisen fra 2018 er høydepunktet, men skolens arbeid med frafallsforebygging er også lagt merke til, samt satsingen på entreprenørskap og innovasjon. - Det er inspirerende å bli anerkjent for den jobben vi gjør, og disse prisene hører selvsagt hjemme i ei jubileumsbok, sier skolens rektor, - men vi løfter raskt blikket og ser fremover. Kuben skal levere relevant utdanning. Boka forteller også hvordan vi utvikler oss gjennom blant annet internasjonal satsing.

Det er mange som ikke er klar over at Kuben yrkesarena også har et stort tilbud innen studiespesialisering. I kapittelet, ‘ST som «lillesøster» på yrkesarenaen’, presenteres hvordan den avdelingen ble bygget opp og har utviklet seg. Kubens arbeid for økt kunnskap og forståelse for demokrati, medborgerskap og inkludering har fått et eget kapittel. – Dette kapittelet utdyper arbeidet som gjør studiespesialisering ved Kuben unikt, skriver avgående assisterende rektor, Marianne Dahl. Hun har vært helt sentral i dette arbeidet og skal høsten 2023 ta over som rektor på F21 på Helsfyr. Kuben er en skole som gjennom ti år har utviklet en rekke gode ledere til Osloskolen.

Teknologiskolen Kuben er et navn som har oppstått gjennom skolens utvikling av utdanningsprogram. Informasjonsteknologi, robotikk, informatikk, byggeteknikk, industriteknologi, velferdsteknologi. Skolen har utviklet ekspertise på så mange teknologiske områder. Et eget kapittel i boka beskriver dette arbeidet.

Jubileumsboka er trykket i begrenset opplag. Alle ansatte har fått hver sin bok, mens den videre er tenkt å være en gave til gjester og bidragsytere. Vi har donert en del eksemplarer til Kubens elevråd. De skal ikke selge den, men gi den som gave til sine støttespillere, og spesielt til de som støtter elevrådets spleis for samarbeidsskolen Kerewan videregående skole i Gambia. Det er en skole som sårt trenger oppgradering av sin sløydsal, og en ny basketballbane i skolegården. Tilbake får Kubens elever kulturell utveksling, engelskspråklig samhandling og økt innsikt i verdensbildet sett fra en liten, vestafrikansk nasjon.

Lenke til elevrådets spleis: https://www.spleis.no/project/331989 

Boka er langt ifra et punktum for Kuben, sier rektor Hauge. - 10 år gir oss muligheten til å sette en fot i bakken og reflektere over reisen vi har hatt så langt. Det har vært en nyttig øvelse. Nå løfter vi blikket og ser mot de neste ti årene. Håper mange ønsker å være med oss – som ansatte, men aller helst som elever!