Kubenprisen

Vi arbeider målrettet med elevrollen på Kuben og vi forbereder elevene på livet etter videregående skole – det kan være læretid og studier. Ved siden av de ferdigheter og kompetanser som kreves der ute, har vi som skole en viktig rolle i å identifisere og forsterke andre egenskaper hos elevene.

Vi skal gjøre mer enn å undervise og løfte elevenes karakterer, vi skal også arbeide for å styrke elevenes holdninger og verdier. Kubens verdier er respekt, ansvar og omsorg. Det fremstår som viktig og riktig å sette litt ekstra pris på elever som gjennom sin innsats og væremåte har levd opp til våre verdier og bidratt positivt til læringsmiljøet og det sosiale miljøet ved skolen, egen avdeling eller klasse. Her kommer Kubenprisen til sin rett – som ett av flere tiltak. Ved å løfte frem noen elever som har utmerket seg litt ekstra håper vi at de vil stå som inspirasjon for medelever og ansatte på Kuben. 

Med prisen følger utdanningsstipend. Hovedprisen er et stipend på 5000 kr. De øvrige stipendene er på 1250 kr. Alle prisvinnere vil bli innrammet på veggen Kubens stjerner.

Hvordan oppnå en Kubenpris?

Nominasjon kan gjøres gjennom klassens time, der klassen selv nominerer elever de mener er kvalifiserte. Nominasjonen blir styrket gjennom støtte fra kontaktlærer som kan legge til sin uttalelse. Alle elever og lærere står fritt til å utforme egne nominasjoner i tillegg til klassens prioritering. Kubenpriskomitéen ledes av direktør Remi Pettersen, som står for den endelige utvelgelsen.

Vi håper mange elever ser på Kubenprisen som en spennende utfordring, og en pris som de gjerne vil legge til på egen CV. Et diplom med hovedkomitéens uttalelse vil være et utmerket tillegg til skolens vitnemål, på linje med et anbefalingsbrev. 

 Kubenprisen

Dette er de fire prisene:

Kubens fagpris (hovedprisen)

Prisen skal gå til en elev som har utmerket seg spesielt med faglig innsats og kompetanse. Det kan være jevnt over sterke karakterer, en eller flere utmerkede eksamensresultat, spesielt bidrag innen elevarbeid /større gruppearbeid og spesielt bidrag til styrket læringsmiljø. Høyt nærvær på skolens er også sentralt.

 

Kubens brobygger

Årets brobygger er en elev som bidratt med sosialt engasjement og innsats for å styrke skolens elevmiljø. Det kan være vellykkede arrangement, spesiell innsats innen elevmegling, sentral rolle og innsats for elevmiljøet gjennom elevrådet eller som elevverneombud. Også oppgaver på tvers av fag/område, bransjer, eller bidratt i prosjekter på tvers av skolens avdelinger eller mot eksterne samarbeidspartnere vil kunne kvalifisere. Spesiell innsats i forbindelse med YOU-messe, åpen dag eller annen profilering av skolen som helhet kan også gi grunnlag for nominasjon.  

Kubens entreprenør

Årets entreprenør er en elev som har utmerket seg spesielt gjennom en vellykket ungdomsbedrift, UB-konkurranser eller gjennom skolens gründercamper, men også med oppnådd resultat fra fagkonkurranser, og så videre. Prisen kan i særskilte tilfeller tildeles en elevgruppe.

Kubens rakett

Årets rakett er en elev som har vist særdeles sterk utvikling i løpet av skoleåret. Det kan være både personlig, faglig, eller som bidragsyter – eller aller helst en kombinasjon. Til denne prisen kan også elever med udokumentert fravær og nedsatt karakter i orden og atferd fra 1. termin være kvalifisert, så lenge situasjonen er rettet opp i 2. termin og frem mot standpunkt.

Tidligere vinnere av Kubenprisen

Her er lenker til rektors presentasjon av tidlige års vinnere av Kubenprisen:

Vinnerne i 2015  

Vinnerne i 2016  

Vinnerne i 2017