Hovedseksjon

Kubenprisen

Vi arbeider målrettet med elevrollen på Kuben og vi forbereder elevene på livet etter videregående skole – det kan være læretid og studier. Vårt oppdrag er å yrkesforberede eller studieforberede elevene våre. Vi skal gjøre mer enn å undervise og løfte elevenes karakterer, vi skal også arbeide for å styrke elevenes holdninger, verdier og evne til å ta gode, reflekterte veivalg. Kubens verdier; respekt, ansvar og omsorg danner grunnlaget for dette arbeidet.

Det fremstår som riktig å sette litt ekstra pris på elever som gjennom sin innsats og væremåte har levd opp til våre verdier og bidratt positivt til læringsmiljøet og det sosiale miljøet ved skolen, egen avdeling eller klasse. Her kommer Kubenprisen til sin rett. Ved å løfte frem noen elever som har utmerket seg litt ekstra, håper vi at de vil stå som inspirasjon for medelever og ansatte på Kuben.

Med prisen følger utdanningsstipend satt opp av Kuben yrkesarena. Med fagprisen følger et stipend på 5000 kr. De øvrige stipendene er på 2000 kr. Alle prisvinnererens diplomer rammes inn og henges på veggen under banneret Kubens Stjerner.

Hvordan nominere elever?
Nominasjon kan gjøres gjennom klassens time, der klassen selv nominerer elever de mener er kvalifiserte. Nominasjonen blir styrket gjennom støtte fra kontaktlærer som kan legge til sin uttalelse. Alle elever og lærere står fritt til å utforme egne nominasjoner i tillegg til klassens prioriteringer. Kubenpriskomitéen ledes av direktør Remi Pettersen. Sammen med rektor innhentes det mer informasjon om de nominerte før den endelige utvelgelsen. Prisene blir forsøkt fordelt på skolens avdelinger.

Vi håper mange elever ser på Kubenprisen som en spennende utfordring, og en pris som de gjerne vil legge til på egen CV. Et diplom med hovedkomitéens uttalelse vil være et utmerket tillegg til en fremtidig søknad.

Dette er de fire prisene:
Kubens fagpris
Fagprisen skal gå til en elev som har utmerket seg spesielt med faglig innsats og bred kompetanse. Det kan være jevnt over sterke karakterer, et eller flere imponerende eksamensresultat, et spesielt bidrag innen elevarbeid /større gruppearbeid og ikke minst en innsats for styrket læringsmiljø ved skolen eller i egen klasse. Høyt nærvær på skolen er viktig.

Kubens brobygger
Årets brobygger er en elev som har bidratt med sosialt engasjement og innsats for å styrke skolens elevmiljø. Det kan være vellykkede arrangement, spesiell innsats innen elevmegling, sentral rolle og innsats for elevmiljøet gjennom elevrådet eller som elevverneombud. Også oppgaver på tvers av fag/område, bransjer, eller bidrag i prosjekter på tvers av skolens avdelinger eller mot eksterne samarbeidspartnere vil kunne kvalifisere. Spesiell innsats i forbindelse med YOU-messe, åpen dag eller annen profilering av skolen som helhet kan også gi grunnlag for nominasjon.  

Kubens entreprenør
Årets entreprenør er en elev som har utmerket seg spesielt gjennom en vellykket ungdomsbedrift, UB-konkurranser eller gjennom skolens entreprenørskapsarbeid. Det kan også være elever med gode resultater fra fagkonkurranser eller spesielt gode tilbakemeldinger fra praksisbedrift. Prisen kan i særskilte tilfeller tildeles en elevgruppe.

Kubens rakett
Årets rakett er en elev som har vist særdeles sterk utvikling i løpet av skoleåret. Det kan være både personlig, faglig, eller som bidragsyter – eller aller helst en kombinasjon. Til denne prisen kan også elever med udokumentert fravær og nedsatt karakter i orden og atferd fra 1. termin være kvalifisert, så lenge situasjonen er i markant positiv utvikling i 2. termin og frem mot standpunkt.

Tidligere vinnere av Kubenprisen
Her er lenker til presentasjoner av tidlige års vinnere av Kubenprisen:

Vinnerne i 2015  

Vinnerne i 2016  

Vinnerne i 2017

Vinnerne i 2018

Vinnerne i 2019

Vinnerne i 2020

Vinnerne i 2021

Les rektors innlegg om vinnerne 2022