Hovedseksjon

Kombinasjon yrkesfag og toppidrett

For hver elev/utøver vil behovet for tilrettelegging være litt ulikt. Noen har behov for å trene om morgenen, andre har behov for fri til samlinger og konkurranser. Her er noen tilretteleggingsmuligheter:  

Vi kan hente timer fra faget yrkesfaglig fordypning (YFF) for å gjøre rom for en tidlig treningsøkt på morgenen. Denne løsningen vil gi noe mindre praktisk opplæring, men dette kan justeres inn gjennom samarbeid med en aktuell lærebedrift. Noen elever som satser på idrett på det nivået vi sikter til har behov for justeringer av tilbudet underveis i løpet ettersom idrettskarrieren endrer seg. Da kan eleven/utøveren få en mer utvidet tilpasning.

Et annet alternativ er å redusere timetallet så mye at eleven får rikelig med tid til trening og restitusjon. I slike tilfeller kan det være nødvendig å forlenge skoletiden utover normalordningen med 2 år i skole pluss 2 år i lære.

For noen elever er behovet å få til en ordning med toppidrettspermisjon i forbindelse med landslagssamlinger og treningsleirer eller landskamper/konkurranser som krever reising. Også i slike tilfeller finner vi gode løsninger innenfor dagenes regelverk.                            

Det er viktig å være klar på at det krever høy grad av egendisiplin, motivasjon og målbevissthet å kombinere utdanning og satsing på toppidrett. Ved Kuben har vi formulert noen forutsetninger som vi i samtaler med elev og foresatte vil gjennomgå før vi utformer en avtale om tilrettelegging:

  • Normalt forventes det at eleven ligger på nasjonalt nivå eller landslagsnivå for å kvalifisere til omfattende tilrettelegginger.
  • Det forventes minimalt udokumentert fravær.
  • Dersom faglig utvikling ikke er i tråd med mål og forventning vil vi i samtale med elev og foresatte gjennomgå avtalen med tanke på justeringer.

Ler mer om toppidrett og yrkesfag her.

Helleruds tilbud for ishockey med svennebrev
Hellerud vgs har inngått en avtale med flere av klubbene i området for kombinasjon av utdanning innen byggfag med satsing på ishockey. Kuben anbefaler at tilbudet på Hellerud vurderes av alle unge hockeytalenter som også ønsker utdanning innen bygg- og anleggsteknikk.

Les mer om tilbudet på Hellerud her: https://hellerud.vgs.no/nyhetsarkiv/ishockey-pa-hellerud/