Hovedseksjon

Elevstandardene

Kjerneelement innen sosial kompetanse for yrkes- og studieforberedelse

 

Respekt – du viser i handling at alle mennesker er like mye verdt

 

 

Ansvar – du står for dine handlinger

 

Omsorg – du er inkluderende i møtet med medmennesker

 

Du møter andre som du vil bli møtt selv

 

Du bidrar til andres læring og arbeidsro

 

Du hilser på medelever, lærere og ansatte

 

Du bekrefter og er positiv til andre

 

 

Du følger lærers instrukser og bidrar til å styrke lærers rolle som leder for undervisningen

 

 

Du sier ifra til medelever når de tar gale valg

 

Du følger reglene i klasserom og verksted

 

Du opptrer som en fremtidig arbeidstaker

 

Du melder ifra om du ser noen som er ensomme eller trenger hjelp

 

Du møter presis, holder frister og er forberedt

 

Du bidrar til et ryddig skolemiljø

 

Du bidrar aktivt til at ingen mobbes