Hovedseksjon

Visma InSchool (VIS)

Målet med VIS er å legge til rette for og møte skolens framtidige behov ved å:   

  • fornye, forenkle og forbedre arbeidsdagen til elever, lærere og skoleadministrasjonen   
  • legge til rette for kommunikasjon mellom skolen og hjemmet   
  • digitalisere skoleadministrasjon – gi mer elektronisk, automatisert og effektiv arbeidsflyt   
  • gi oversikt over at elevene har fått den opplæringen de har krav på     

Hvordan logger jeg inn?
Du kan logge deg inn i VIS fra og med 16. august 2021.   
Bruk ID-porten for å logge deg inn. Når du bruker ID-porten, kan du velge om du vil logge deg inn med MinID, BankID, BankID på mobil, Buypass eller Commfides. Husk at du må logge inn hver gang du bruker systemet. Det er pga hensynet til sikkerhet.

Innlogging VIS - Kuben videregående skole

Elever bruker Feide for å logge seg på VIS. De kan også bruke en VIS-app. Denne appen er foreløpig ikke tilgjengelig for foresatte.

Problemer med å logge deg inn eller få tilgang?   
VIS har støtte for siste versjon av nettleserne Chrome, Safari, Microsoft Edge og Firefox. Bytt nettleser om du opplever problemer med pålogging. Dersom du fremdeles ikke greier å logge deg inn, anbefaler vi deg å ta kontakt med skolen.  

Hvordan bruker jeg VIS?  
Systemet er oversiktlig og greit å bruke. Det skal være enkelt for deg som foresatt eller elev å finne fram. Se gjerne videoen som gir deg kort informasjon om hvordan du bruker systemet. 

Her er lenker til instruksjonsvideo for hvordan man kommer igang med VIS:

Opplæringsvideo til foresatte
Opplæringsvideo til elever

Register dine kontaktopplysninger  
VIS henter navn og folkeregistrert adresse til elevens foresatte med foreldreansvar fra Folkeregisteret. Eventuell e-postadresse og telefonnummer hentes fra kontakt- og reservasjonsregisteret for de som ikke har reservert seg. Foresatte kan selv legge til e-postadresse og telefonnummer i VIS. 

Det er viktig at foresattes kontaktopplysninger er registrert i VIS slik at de kan motta nødvendig informasjon fra skolen, blant annet i forbindelse med beredskap. Vi setter pris på, og ber om at du legger inn opplysningene så raskt som mulig.  

Er du foresatt til elever som går på forskjellige skoler? Da må vi be deg om å registrere dine kontaktopplysninger på hver enkelt skole.  

Elever over 18 år 
Elever over 18 år må signere et samtykke for at vi skal kunne legge inn foresatte og personopplysninger i systemet. Dette vil gi foresatte mulighet til å logge seg inn i VIS, og åpne for at skolen kan dele opplysninger om elev som er over 18 år. Eleven må også gi samtykke før foresatte kan få tilgang i VIS.   

Samtykke-erklæring for FORESATTE til elev over 18 år
Samtykke-erklæring for elev over 18 år

Signert samtykke fra elev og foresatt må leveres til skolen. (Gjelder for elever over 18 år.) 

Hva får du tilgang til som foresatt?  
Foresatte med foreldreansvar for elever under 18 år får tilgang til: 

  • egne barns personalia
  • dine registrerte kontaktopplysninger
  • timeplaner
  • læreplaner
  • historikk (fravær i antall dager/timer, halvårsvurderinger, standpunktkarakterer)

Foresatte til elever over 18 år får ikke automatisk tilgang til informasjon i systemet.  Det er eleven selv som gir og godkjenner tilgangen til foresatte i VIS. Eleven kan gi foresatte tilgang til punktene over. Husk at samtykke må leveres først.