Hovedseksjon

Om studiespesialisering

Hos oss får du studiespesialisering med fordypning i språk, samfunnsfag, økonomi og realfag. 

Du møter et fagmiljø der kontakt med arbeids- og næringsliv står sentralt. Dermed får du en mer praktisk tilnærming til fagene. Entreprenørskap som fag og som arbeidsform vil være viktig. Du vil få mulighet til å delta på gründercamps og danne ungdomsbedrift. 

I undervisningen vil det bli lagt vekt på ferdigheter som arbeidslivet etterspør:

 • utvikling av personlige egenskaper og holdninger
 • evne og vilje til å ta initiativ
 • lederegenskaper
 • problemløsning
 • nytenking og kreativitet
 • samarbeidsevne og sosiale ferdigheter 

Studiespesialisering Vg2 og Vg3

Ved Kuben kan du velge mellom en rekke ulike valgfrie programfag på Vg2 og Vg3. Alle er innenfor det som ofte omtales som studiespesialisering med språk, samfunnsfag og økonomi (SSØ) og realfag.

Vi tilbyr følgende fag: 

Språk:

 • Fransk 2
 • Spansk 1+2
 • Spansk 2
 • Tysk 2

Valgfrie programfag SSØ:

    Vg2

 • Entreprenørskap og bedriftsutvikling 1
 • Internasjonal engelsk
 • Markedsføring og ledelse 1
 • Psykologi 1
 • Rettslære 1
 • Sosiologi og sosialantropologi
 • Økonomistyring

    Vg3

 • Breddeidrett 1
 • Entreprenørskap og bedriftsutvikling 2
 • Markedsføring og ledelse 2
 • Politikk og menneskerettigheter
 • Psykologi 2
 • Rettslære 2
 • Samfunnsfaglig engelsk
 • Sosialkunnskap
 • Økonomi og ledelse

Valgfrie programfag REA:

    Vg2

 • Biologi 1
 • Breddeidrett 1
 • Fysikk 1
 • Informasjonsteknologi 1
 • Kjemi 1
 • Teknologi og forskningslære 1

    Vg3

 • Biologi 2
 • Fysikk 2
 • Informasjonsteknologi 2
 • Kjemi 2
 • Matematikk R2
 • Matematikk S2
 • Teknologi og forskningslære 2

For mer informasjon om valg av programfag på Kuben - klikk her

Avdelingsledere på ST

Reidar Hagevik - Vg3, Påbygg engelsk, fremmedspråk og samfunnsfag
Kontor Bikuben
Mobiltlf: 950 69 827
reidar.hagevik@osloskolen.no

Anne Cathrine Strande Straube - Vg2, realfag, og Teknologi og Miljø
Kontor Bikuben
Mobiltlf: 480 69 306
anne.straube@osloskolen.no

Renate Haugevik - Vg1, norsk og KRØ
Kontor Bikuben
Mobiltlf: 482 54 913
renate.haugevik@osloskolen.no

Kontaktlærere på Studiespesialisering 2023/24

Informasjon fra foreldremøter