Om studiespesialisering

Kjemiforsøk

Hos oss får du studiespesialisering med fordypning i språk, samfunnsfag, økonomi og realfag. 

Du møter et fagmiljø der kontakt med arbeids- og næringsliv står sentralt. Dermed får du en mer praktisk tilnærming til fagene. Entreprenørskap som fag og som arbeidsform vil være viktig. Du vil få mulighet til å delta på gründercamps og danne ungdomsbedrift. 

I undervisningen vil det bli lagt vekt på ferdigheter som arbeidslivet etterspør:

 • utvikling av personlige egenskaper og holdninger
 • evne og vilje til å ta initiativ
 • lederegenskaper
 • problemløsning
 • nytenking og kreativitet
 • samarbeidsevne og sosiale ferdigheter 

I tillegg til ordinær studiespesialisering med språk, samfunnsfag og økonomi eller realfag, har vi også - som eneste skole i Oslo - en egen teknologilinje

Studiespesialisering Vg2 og Vg3

Ved Kuben kan du velge mellom en rekke ulike valgfrie programfag på Vg2 og Vg3. Alle er innenfor det som ofte omtales som studiespesialisering med språk, samfunnsfag og økonomi (SSØ) og realfag.

Vi tilbyr følgende fag: 

Språk:

 • Fransk 2
 • Spansk 1
 • Spansk 2
 • Tysk 2

Valgfrie programfag SSØ:

    Vg2

 • Entreprenørskap og bedriftsutvikling 1
 • Internasjonal engelsk
 • Markedsføring og ledelse 1
 • Psykologi 1
 • Rettslære 1
 • Sosiologi og sosialantropologi
 • Økonomistyring

    Vg3

 • Breddeidrett 1
 • Entreprenørskap og bedriftsutvikling 2
 • Markedsføring og ledelse 2
 • Politikk og menneskerettigheter
 • Psykologi 2
 • Rettslære 2
 • Samfunnsfaglig engelsk
 • Sosialkunnskap
 • Økonomi og ledelse

Valgfrie programfag REA:

    Vg2

 • Biologi 1
 • Breddeidrett 1
 • Fysikk 1
 • Informasjonsteknologi 1
 • Kjemi 1

    Vg3

 • Biologi 2
 • Fysikk 2
 • Informasjonsteknologi 2
 • Kjemi 2
 • Matematikk R2
 • Matematikk S2

Assisterende rektor ST

Marianne Dahl

marianne.dahl@ude.oslo.kommune.no

Mobiltilf: 971 53 857

Avdelingsledere på ST

Renate Haugevik - Vg1

Kontor Bikuben

Mobiltlf: 482 54 913

renate.haugevik@ude.oslo.kommune.no

________________________________________________

Reidar Hagevik - Vg3 og Påbygg

Kontor Bikuben

Mobiltlf: 950 69 827

reidar hagevik@ude.oslo.kommune.no

_______________________________________________________

Christine Nybø Brattenborg - Vg2 og Forberedende (FVG)

Kontor Bikuben

Mobiltlf: 928 50 177

christine.nybo.brattenborg@ude.oslo.kommune.no 

 

  

Kort om studiespesialisering (ST) på Kuben

Skoleåret 2019/20 er det følgende ST-klasser på Kuben:

Vg1 ordinært løp (4 klasser)

Vg1 teknologilinja (1 klasse)

Vg2 ordinært løp (4 klasser)

Vg2 teknologilinja (1 klasse)

Vg3 ordinært løp (4 klasser)

Vg3 teknologilinja (1 klasse)

Vg3 påbygg til generell studiekompetanse (1 klasse)