Hovedseksjon

Robotikklinja - Studiespesialisering med automasjon og robotikk

Automatisering og robotikk med studiekompetanse er studiet for deg som ønsker å jobbe med fremtidens teknologier. Du får både praktisk og teoretisk kunnskap om elektro, automatisering og robotikk, i tillegg til studiekompetanse med realfagsfordypning. Dette er en unik utdanning som kun tilbys ved Kuben videregående skole.

På Robotikklinja vil du lære hvordan kompliserte systemer kan styres og overvåkes ved å kombinere ulike målemetoder, datateknologi og matematiske beregninger. Du får kompetanse innen ulike automasjon- og robotsystemer, koding og programmering, datakommunikasjon, servoteknikk og pneumatikksystemer. Vi gir deg også mulighet til å utvikle egne prosjekter på skolen og i samarbeid med våre venner ved Bitraf Makerspace.

Søk opptak

  • Søk gjennom VIGO: ELELE1N-AU
  • Søknadsfristen er 1. mars
  • Vi tar årlig opp 16-18 elever
  • Vi anbefaler karakteren 4 eller bedre i matematikk

Studiets oppbygging
Automatisering og robotikk er et 3-årig studieforberedende program, som inneholder viktig yrkesfaglig praksis. Praktisk kunnskap kombinert med automatisering og robotikk gjør deg godt rustet til høyere studier ved høgskole eller universitet, og til fremtidig arbeidsliv.

Det første året jobber vi mer med grunnleggende elektrofag og realfag. Deretter blir det fordypning innen elektro- og automasjonssystemer, datakommunikasjon, programmering og robotteknikk. I tillegg får du realfag, for å kvalifisere til studier ved NTNU eller andre universiteter og høgskoler.

Her finner du fag- og timefordeling.

Videre studier
Automatisering og robotikk er et fagfelt for fremtiden og får stadig flere spennende bruksområder. Hvis du studerer videre og tar bachelor eller mastergrad i kybernetikk og robotikk, vil du bli svært ettertraktet på arbeidsmarkedet. Det er ikke uvanlig med jobbtilbud før studentene er ferdige med høyere utdanning innen disse fagene.

Les mer - Robotikklinja – spørsmål og svar på Rektors blogg.

Robotikk

Avdelingsleder og kontaktlærere Robotikk

Kontaktlærere 2022-23