Robotikklinja

Roboten NAO

Automatisering og robotikk med studiekompetanse er studiet for deg som ønsker å jobbe med fremtidens teknologier. Du får både praktisk og teoretisk kunnskap om elektro, automatisering og robotikk, i tillegg til studiekompetanse med realfagsfordypning. Dette er et unikt studie kun tilbys ved Kuben videregående skole.

Studiet lærer deg hvordan kompliserte systemer kan styres og overvåkes ved å kombinere ulike målemetoder, datateknologi og matematiske beregninger. Du får lære om ulike automasjon- og robotsystemer, koding og programmering, datakommunikasjon, servoteknikk og pneumatikksystemer. Studiet gir deg muligheten til å utvikle egne prosjekter på skolen og i samarbeid med våre venner ved Bitraf Makerspace.

Søk opptak

  • Søk gjennom VIGO
  • Søknadsfristen er 1. mars
  • Vi tar årlig opp 16 elever
  • Vi anbefaler karakteren 4 eller bedre i matematikk


Studiets oppbygging

Automatisering og robotikk er et 3-årig studieforberedende program, som inneholder viktig yrkesfaglig praksis. Praktisk kunnskap kombinert med automatisering og robotikk gjør deg godt rustet til videre studier ved høgskole og/eller universitet, og til fremtidig arbeidsliv.

Det første året jobber vi mer med grunnleggende elektrofag og realfag. Deretter blir det fordypning innen elektro- og automasjonssystemer, datakommunikasjon, programmering og robotteknikk. I tillegg får du realfag, for å kvalifisere til NTNU eller andre universiteter og høgskoler.

Her kan du se fag- og timefordelingen.

Videre studier

Automatisering og robotikk er et fagfelt for fremtiden og får stadig flere spennende bruksområder.  Hvis du studerer videre og tar bachelor eller mastergrad i kybernetikk og robotikk, vil du bli svært ettertraktet på arbeidsmarkedet. Mange får jobbtilbud før de er ferdige med høyere utdanning. 

Robotikk