Hovedseksjon

Robotikklinja - Praksisrettet studiekompetanse med automasjon og robotikk

Automatisering og robotikk med studiekompetanse er studiet for deg som ønsker å jobbe med fremtidens teknologier. Du får både praktisk og teoretisk kunnskap om elektro, automatisering og robotikk, i tillegg til studiekompetanse med realfagsfordypning. Dette er en unik utdanning som kun tilbys ved Kuben videregående skole.

På Robotikklinja vil du lære hvordan kompliserte systemer kan styres og overvåkes ved å kombinere ulike målemetoder, datateknologi og matematiske beregninger. Du får kompetanse innen ulike automasjon- og robotsystemer, koding og programmering, datakommunikasjon, servoteknikk og pneumatikksystemer. Vi gir deg også mulighet til å utvikle egne prosjekter på skolen og i samarbeid med våre venner ved Bitraf Makerspace.

Søk opptak

  • Søk gjennom VIGO: ELELE1N-AU
  • Søknadsfristen er 1. mars
  • Vi tar årlig opp 16-18 elever
  • Vi anbefaler karakteren 4 eller bedre i matematikk

Studiets oppbygging
Automatisering og robotikk er et 3-årig studieforberedende program som inneholder viktig yrkesfaglig praksis. Det første året jobber vi mer med grunnleggende elektrofag og realfag. Deretter blir det fordypning innen elektro- og automasjonssystemer, datakommunikasjon, programmering og robotteknikk. I tillegg får du realfag, for å kvalifisere til studier ved NTNU eller andre universiteter og høgskoler.

Her finner du fag- og timefordeling.

Videre studier
Automatisering og robotikk er et fagfelt for fremtiden og får stadig flere spennende bruksområder. Hvis du studerer videre og tar bachelor eller mastergrad i kybernetikk og robotikk, vil du bli svært ettertraktet på arbeidsmarkedet. Det er ikke uvanlig med jobbtilbud før studentene er ferdige med høyere utdanning innen disse fagene.

Les mer - Robotikklinja – spørsmål og svar på Rektors blogg.

Robotikk

Avdelingsleder og kontaktlærere Robotikk

Kontaktlærere 2023-24