Hovedseksjon

Elektro og datateknologi

Kuben videregående skole har en av landets største og mest moderne elektroavdelinger. Vi tilbyr grunnutdanning i elektrofag og fordypning innen elektronikk, datateknologi, automatisering og robotteknologi, elenergi og kulde- og varmesystemer.

Kuben gir deg dyktige og profesjonelle lærere med gode fagkunnskaper og tett kontakt med næringslivet. Vi legger vekt på mye praktisk arbeid, har oppdatert utstyr og moderne lokaler.

Etter endt fagbrev kan du ta Y-veien for å bli ingeniør. Det er også mulig å ta Vg3 Påbygg til generell studiekompetanse og bli kvalifisert til opptak til høyere utdanning.

Her er en lenke til Vilbli.no med mer informasjon om yrkesmuligheter på elektrofag.

Elektro og datateknologi er for deg som vil lære mer om teknikk, arbeide praktisk og komme fram til løsninger

Du vil få brukt og utviklet din nysgjerrighet, kreativitet og skaperglede. Du får reflektere og lære mer og mestre sammen med blivende kollegaer. Kjernelement i faget er energi og miljø, kommunikasjon-, el- og maskinsikkerhet, komponenter/kretser/utstyr og yrkesutøvelse.

Kuben har den største elektroavdelingen i Oslo, se den blå faktaboksen.

På Vg1 kan du velge mellom følgende:

På Vg2 kan du velge mellom følgende:

På Vg3 kan du velge mellom følgende:

 

Avdelingsleder og kontaktlærere på elektro

Avdelingsleder Andor Tellefsen,

Mobil: 482 15 499 | e-post: andor.tellefsen@osloskolen.no 

Kontaktlærere 2023/24: