Elektro og datateknologi

Elektrofag

Ønsker du en fremtidsrettet utdanning som gir deg muligheter til å arbeide med teknologi og energi? Kuben videregående skole er en av landets største og mest moderne elektroavdelinger. Vi tilbyr grunnutdanning i elektrofag og videregående fordypninger innen elektronikk, datateknikk, automatisering og robotteknikk, elenergi og kulde- og varmesystemer.

Kuben er også eneste yrkesfaglige skole som tilbyr utenlandsopphold i form av helårsstudie i data og elektronikk (i Bournemouth og Poole, England)

Kuben gir deg dyktige og profesjonelle lærere med god kunnskap innen fag og god kontakt med næringslivet. Vi legger vekt på mye praktisk arbeid, har oppdatert utstyr og moderne lokaler.

Etter endt fagbrev kan du ta Y-veien for å bli ingeniør. Det er også mulig å ta Vg3 Påbygg til generell studiekompetanse og bli kvalifisert til opptak til høyere utdanning.

Her er en lenke til Vilbli.no med mer informasjon om muligheter på elektrofag

Hva kreves for å gå elektro og datateknologi?

Elektrofag er for deg som liker teknikk og har evne til logisk tenkemåte. Det stilles strenge krav til kvalitet, pålitelighet, sikkerhet og dokumentasjon. Kreativitet er viktig, både for å kunne løse konkrete oppgaver og for å utvikle nye produkter.

Hva finnes av tilbud innen elektro og datateknologi på Kuben?

Kuben har den største elektroavdelingen i Oslo, med hele 6 klasser på vg1.

På Vg1 kan du velge mellom følgende:

På Vg2 kan du velge mellom følgende:

På Vg3 kan du velge mellom følgende:

Hvorfor velge Kuben? Her får du:

 • engasjerte lærere som strekker seg langt for at du skal mestre og lykkes
 • nye, lyse og fine lokaler
 • et tett samarbeid med bransjer og næringsliv
 • praktiske og varierte arbeidsoppgaver i utdanningen

Avdelingsleder Bjørnar Valstad

E-post: bjornar.valstad@ude.oslo.kommue.no

Tlf: 932 58 318

Kort om elektro (EL) på Kuben

Avdelingsleder Bjørnar Valstad

bjornar.valstad@ude.oslo.kommune.no

Mobiltlf: 932 58 318

Klasser på elektro skoleåret 2020/21:

 • Vg1 elektro (5 klasser)
 • Vg1 automatisering og robotikk med studiespesialisering (1 klasse)
 • Vg2 automatisering og robotikk med studiespesialisering (1 klasse)
 • Vg2 automatisering (1 klasse)
 • Vg2 data og elektronikk (1 klasse)
 • Vg2 elenergi (2 klasser)
 • Vg2 kulde og varmepumpeteknikk (1 klasse)
 • Vg3 automatisering og robotikk med studiespesialisering (1 klasse)
 • Vg3 automatisering (1 klasse)
 • Vg3 dataelektroniker (2 klasser)