Vår profil

Kuben holder mulighetene åpne

Kuben videregående skole er Oslos største videregående skole med nær 1400 elever. Vi er en del av Kuben yrkesarena, som du finner i Kabelgaten 10-12, sammen med Fagskolen Oslo Akershus, Lærlingsenteret for byggfag og Kuben kurs- og teknologisenter (KKT). Med Fagskolens cirka 700 studenter er det over 2000 brukere ved arenaen. Vi tilbyr topp moderne lokaler, med det siste innenfor maskiner og utstyr.

Ved siden av å tilby det beste Osloskolen har innenfor fag- og yrkesopplæring, satser Kuben også på studiespesialisering. Elevene ved studiespesialisering har sine undervisningsrom i Bikuben, i Kabelgaten 26. Her har vi også plassert elevene til IKT-servicefag, dette er tilbud Kuben er alene om å tilby i Oslo.

Kubens tilbud i norskopplæring for minoritetsspråklig ungdom mellom 16 og 19 år er skoleåret 2018/19 lokalisert på Avdeling Ullevål (I-blokka på gamle Sogn vgs.)

Les også om Kuben i egen artikkel på Wikipedia.

Visjon og mål

Kubens visjon er at vi skal sammen utdanne morgendagens beste fagarbeidere og sikre at elevene fullfører og består med bred kompetanse for arbeidsliv og videre studier, i tett samarbeid med de forskjellige bransjene og næringslivet. 

Skolens overordnede målsettinger:

  • Bidra til at flere elever foretar riktig karrierevalg,
  • Bidra til at elever fullfører og består med resultater som møter den enkeltes mål
  • Møte næringslivets behov for fremtidig arbeidskraft og kompetanse
  • Øke rekrutteringen til yrkesfag i Oslo 

Det finnes et bredt spekter at utdanningstilbud ved Kuben. Du finner mer informasjon om de ulike programmene under menyvalget "Fagtilbud".

Skolen var helt ny i 2013, men vi har en spennende historie som går mer enn 90 år bakover i tid, til 1921. Les mer under skolens historie.