Vår profil

Kuben holder mulighetene åpne

Kuben videregående skole er Oslos største videregående skole med nær 1800 elever. Vi er en del av Kuben yrkesarena. Vi holder til i Kabelgaten 10-12, sammen med Fagskolen Oslo, Lærlingsenteret for byggfag og Kuben kurs- og teknologisenter (KKT). Med Fagskolens 700 studenter er det 2500 brukere ved arenaen. Vi har moderne verksteder med det siste innenfor teknologi, maskiner og utstyr.

Ved siden av å tilby det beste innen fag- og yrkesopplæring, satser Kuben også på studiespesialisering. Elevene ved studiespesialisering har det meste av sin undervisning i nabobygget, Bikuben.

Kubens tilbud innen norskopplæring for minoritetsspråklig ungdom mellom 16 og 19 år er  lokalisert på avdeling Ullevål.

Les også om Kuben i egen artikkel på Wikipedia.

Visjon og mål

Kubens visjon er at vi skal sammen utdanne morgendagens beste fagarbeidere og sikre at elevene fullfører og består med bred kompetanse for arbeidsliv og videre studier, i tett samarbeid med de forskjellige bransjene og næringslivet. Vi skal være en spydspiss innen skoleutvikling. Våre overordnede målsettinger er at vi skal...

  • bidra til at flere elever foretar riktige karrierevalg,
  • bidra til at elever fullfører og består med resultater som møter den enkeltes mål
  • møte næringslivets behov for fremtidig arbeidskraft og kompetanse
  • øke rekrutteringen til yrkesfag i Oslo 

Som en spydspiss innen skoleutvikling har vi utviklet et spekter av unike utdanningstilbud du bare finner på Kuben, som Teknologilinja, Robotikklinja, Informatikklinja og dobbelkompetanseløpene YSK innen byggfag og helsefag. Du finner mer informasjon om de ulike programmene under fanen Fagtilbud.

Skolen vår er bare noen få år gammel, men vår spennende historie går nesten 100 år bakover i tid, til 1921. Les mer under skolens historie.