Hovedseksjon

Vår profil og rektors hilsen

Velkommen til Kuben!

Kubens oppdrag er å yrkesforberede og studieforberede elevene både faglig og sosialt. Hos oss skal du oppleve trygg, aktiv læring i alle klasserom og verksteder. Vi vil bidra til at du som elev tar gode karrierevalg, og at du fullfører og består utdanningen din i tråd med målene dine. Med fullført og bestått skolegang skal du være godt forberedt til dine valg av arbeidsliv og videre studier – på Kuben holdes mulighetene åpne!

Et trygt og godt skolemiljø er avgjørende for trivsel og læring. I samhandling med Kubens elevråd møtes vi jevnlig for å sikre at Kubens gode miljø stadig styrkes. Elevrettede tjenester danner et nettverk av støttepersoner som er nære og tilgjengelige for deg som elev. Elevrådet vårt har utviklet og bearbeidet Kubens elevstandarder. Standardene er bygget på Kubens grunnverdier: respekt, ansvar og omsorg, og synliggjør våre forventninger til hverandre. Elevstandardene henger i alle klasserom og verksteder. Du finner de også her på nettsidene våre. 

Kuben er den mangfoldige skolen. Vi har 6 avdelinger som utdanner mot nær 20 ulike yrker og tilbyr flere veier til studieforberedende kompetanse. Skolen har et herlig mangfold av elever. Vi får elever fra nær 60 ungdomsskoler fra hele byen vår og litt til. Her finner du tidligere venner og kjente, og her finner du nye venner og bekjentskaper. Elevene våre sier at de trives på skolen og de trekker frem mangfoldet som noe av det som gjør Kuben så spennende. Elevene sier også at de kjenner seg trygge og har lærere og miljøarbeidere som bryr seg. Kubens elever er stolte av den flotte skolen sin.

Sammen kan vi gjøre tiden på Kuben til dine beste år så langt.
Jeg ønsker deg alt godt som elev og gleder meg til å følge deg på reisen mot læreplass eller studieplass.

Hilsen rektor

Kuben er Osloskolens storstue for yrkesfag og teknologifag!

Kuben vgs er Oslos største videregående skole med omtrent 1600 elever. Vi er en del av Kuben yrkesarena og holder til i Kabelgata 10-12 og på BiKuben i Kabelgata 22-24. På Kuben yrkesarena finner du også Fagskolen Oslo, Lærlingsenteret for byggtekniske fag og Kuben kurs- og teknologisenter (KKT).  Vi har topp moderne verksteder med det siste innenfor teknologi, maskiner og utstyr.

Ved siden av å tilby det beste innen fag- og yrkesopplæring, satser Kuben også på studiespesialisering. Elevene ved studiespesialisering har det meste av sin undervisning på BiKuben.

Vi søker hele tiden å utvikle nye tilbud for Oslos elever. Vi ønsker å være en spydspiss innen skoleutvikling og har et spekter av unike utdanningstilbud du bare finner på Kuben, som Robotikklinja, Informatikklinja og dobbelkompetanseløpene YSK innen byggfag og helsefag. I tillegg har vi en rekke internasjonale tilbud, med Maltatilbudet som det mest markante. Du finner mer informasjon om de ulike tilbudene under fanen Fagtilbud, og om Kuben international under Satsingsområder.

Kuben feirer 10 år i 2023, men skolens spennende historie går mer enn 100 år bakover i tid, til 1921. Les mer under Skolens historie.

Les også om Kuben på Wikipedia.