Hovedseksjon

Skolens historie

Kristiania Fag- og Forskole for Håndverk og Industri

Kuben, den nye storsatsingen på fag- og yrkesopplæring i Oslo, har en lengre historie enn mange er klar over. Allerede i 1921 ble en ærverdig, gammel bygård, i Østre Elvebakke, kjøpt av kommunen og ombygget til skole. Behovet for utdanning av fagarbeidere og håndverkere var stigende i hovedstaden. Skolen ble etter hvert utvidet med flere nybygg på de tilstøtende tomtene. I 1925 fikk skolen navnet Kristiania Fag- og Forskole for Håndverk og Industri.

1961: Sogn Yrkesskole

Rektor Klaus Torgård tok over skolen i 1947, og året etter ble skolens navn endret til Oslo Yrkesskole. I etterkrigstiden steg behovet for flere skoleplasser og ikke minst behovet for fagarbeidere til å bygge landet. Etter nær ti år på tegneblokken og diskusjoner om beliggenhet, ble Sogn Yrkesskole bygget. Den nye skolen ble delvis tatt i bruk allerede i 1960, med ca 200 elever, som en avdeling administrert fra skolen i Østre Elvebakke. Oslo Yrkesskole ble delt i 1961 og store deler av tilbudene flyttet til Sogn.

Rektor Klaus Torgård ble med til Sogn Yrkesskole fra den offisielle starten 1961. Han fungerte som rektor for både Sogn Yrkesskole og Oslo Yrkesskole frem til 1968, da skolene ble skilt. I perioden fra 1961 til 1968 ble byggetrinn 2 gjennomført og skolen mer enn doblet seg i størrelse. Torgård forble rektor ved skolen frem til 1974. I 2002 ble veien like bak skolen navngitt Klaus Torgårds vei, etter den standhaftige rektoren. 

«Til Arbeid»

Med «Lov om videregående opplæring» i 1976 ble skolen omdøpt til Sogn videregående skole. Tredje byggetrinn ble gjennomført, og skolen etablerte mottoet «Til Arbeid», som symboliserer den epoken skolen ble etablert i, og det verdigrunnlaget som ligger i skolens historie. Sogn hadde i 1980 3700 elever, inkludert kveldsundervisningen, og var lenge Norges største videregående skole. Skolen ble en pionerskole i utdanning av fagarbeidere i Norge. Mot slutten av 1980-tallet og utover 1990-tallet flyttet en del industri ut av bykjernen i Oslo. Dette, sammen med økte behov innen akademiske yrker, påvirket søkermønsteret til yrkesfagene. I Oslo har søkertallene til yrkesfagene de siste årene sunket til rundt 25 %, mens det på landsbasis er nærmere 50 %.

2013 - ny skole

Tidlig på 2000-tallet startet Utdanningsetaten i Oslo å realisere planene for en nysatsing på fag- og yrkesopplæringen. Fra 2005 ble prosjektet Risløkka kompetansesenter for yrkesfag etablert, selv om bystrøket Risløkka geografisk sett ligger på nordre, og motsatt side av Østre Aker vei. Bydel Bjerke bestemte den 10. mars 2011 at navnet på skolen skulle være Kuben videregående skole, og kompetansesenteret fikk navnet Kuben yrkesarena. Grunnsteinen ble lagt ned 9. juni 2011 av byrådsleder Stian Berger Røsland. Grunnsteinen og avisutklipp fra den dagen kan sees gjennom et vindu i gulvet i skolens foajé.

Standard Telefon og Kabelfabrik

Standard Telefon og Kabelfabrikk hadde sine produksjonshaller på tomten der skolen vår ligger i dag. Den etter hvert store fabrikken bidro til at dette området på Økern senere fikk navnet Økern Næringspark. Kabelfabrikken ble bygget i 1915 på et av brukene til storgården Hovin gård. Telefonkabler ble tvinnet og sveiset ved fabrikken. Fra 1934 tok selskapet ITT/Standard over eierskapet, og fra 1935 var det 54 ansatte. Etter en rekke utvidelser fra 1950-tallet og frem mot 1970 steg bemanningen til 4000 i 1972. I denne perioden ble det produsert automatiske telesentraler for blant annet televerket.

Fra 1987 tok Alcatel over og endret navnet til Alcatel Kabel Norge. I 2000 ble selskapet Nexans etablert her av Alcatel og kabelproduksjon ble skilt ut. Fabrikken ble dermed lagt ned og tomten ble etter hvert lagt ut for salg.

Høytidelig, historisk åpning

Den offisielle åpningen av Kuben yrkesarena var mandag 19. august kl 10.00. Åpningen ble foretatt av daværende leder i Høyre, statsminister Erna Solberg og direktør i NHO, Kristin Skogen Lund. Til åpningen hadde elever og lærere ved skolens avdeling for design og håndverk laget en lang, pyntet flette, plassert på en elev. Eleven var kledd i farger som blant annet matchet byggets innslag av kobber. Erna Solberg fikk æren av å klippe over hårfletta og erklære skolen for åpnet. Samme dag tok vi i mot nær 1000 elever. Osloskolens storsatsing på fag- og yrkesfaglig utdanning var offisielt i gang.

Avdelinger i endring

Det har vært løpende endringer i Kubens studietilbud fra første skoleår. Vi hadde det første året allmennpraktisk linje (APL) for elever med ulike fysiske og psykiske utfordringer og diagnoser innen lærevansker, plassert ved avdeling Vahl på Vahl skole. Denne avdelingen ble overført til Ullern vgs høsten 2014. Kuben hadde flere tilbud innen helse- og oppvekstfag samlokalisert med Sofienberg skole i Bredtvet skoleanlegg. Disse ble med Sofienberg til nye Hersleb vgs. Tilbudet for tilrettelagt opplæring innen byggfag var plassert i I-bygget på avdeling Ullevål ved gamle Sogn vgs, og ble overført til Stovner vgs samme høst. Transport og logistikk var delt mellom Kuben og H-bygget på avdeling Ullevål. Tilbudet er fortsatt på Sogn, under Etterstad vgs, avdeling Ullevål. Samtidig fikk Kuben elektrofagstilbudet automasjon fra Etterstad, som vi har løftet mer i retning av datastyrt automasjon og robotikk, og er nå et program som opplever økt interesse og høyere søkertall.

Høsten 2015 flyttet Kubens tilbud innen design og tekstil til den nye skolen Edvard Munch vgs. Studiespesialisering på Kuben er fra høsten 2016 økt til 4 ordinære grupper i tillegg til teknologilinja på alle tre trinn.

Vårt tilbud innenfor norskopplæring for minoritetsspråklig ungdom fra 16 til 19 år var plassert på Morellbakken skole. Fra 2014 ble tilbudet plassert på Kuben, avdeling Bredtvet sammen med Tokerud skole. Avdelingen ble imidlertid for stor til Bredtvet og vi måtte låne lokaler på Løren skole. Fra høsten 2016 fikk vi avdeling Bredtvet for oss selv. Så, høsten 2018, ble MO igjen flyttet, denne gangen tilbake til de gamle lokalene til Sogn vgs - og ringen er dermed sluttet.

FremtidsKuben

Kuben videregående skoles egen historie skal nå formes over de kommende årene. Allerede viser skolen vei i etablering av nye utdanningsløp mot studiekompetanse og fag- og yrkeskompetanse i tett samarbeid med bransje og bedrifter. 4-årig kombinert løp med både yrkes- og studiekompetanse, YSK (tidligere kalt TAF) er blant nyvinningene som er etablert. Vi er den eneste skolen i Norge som tilbyr et yrkesfaglig helårsstudie i utlandet. Vi samarbeider med Bournemouth and Poole College, og har ca 15 elever fra Vg 2 data og elektronikk i England hvert år

I tillegg har skolen det unike tilbudet teknologilinje, for elever som er spesielt interesserte i realfag og søker en høyere utdanning innen tekniske fag eller ingeniørfag, og kombinasjonsløpet Robotikk og automasjon med studiespesialisering.

Våre ansatte, sammen med skolens nåværende og fremtidige elever og foresatte vil være avgjørende for hvordan skolens historie skal skrives. Alle er invitert til å bidra, og vi tror skolens historie vil bli spennende og markant.