Hovedseksjon

Arbeidspraksis i Spania eller  England skoleåret 2021-22

Logo til Erasmus+

Hvilke muligheter finnes

Elever på følgende programmer har muligheten til å delta på Kubens Erasmus+prosjektet Placements in Europe:

  • Vg2 barne- og ungdomsarbeidere kan søke om fire ukers praksis i norsk/internasjonal barnehage i Alicante, Spania.
  • Vg2 helsefagarbeidere kan søke om fire ukers praksis ved et norsk sykehjem i Alicante, Spania.
  • Vg2 barne- og ungdomsarbeidere kan søke om to ukers praksis ved Sheringham Primary School og Sheringham Nursery and Children's Centre i London, England.
  • Vg2 IM kan søke om tre  ukers utplassering ved York College, England
  • Vg2 helsefagarbeidere kan søke om tre ukers utplassering ved York College, England
  • Vg1 og Vg2 bygg og anlegg kan søke om tre ukers utplassering ved York College, England

Kuben vgs. har mottatt EU-midler gjennom Erasmus+mobility. Disse midlene går til å dekke elevenes utgifter i forbindelse med oppholdet; flyreise, lokal transport, forsikring, eventuelle skolepenger, bolig og mat.
Deltakerne som er på utplassering i London eller York bor hos engelske vertsfamilier. Deltakerne som er på utplassering i Spania bor sammen i leiligheter i Alicante. 

Søkekriterier
Søkerne viser interesse for faget på og utenom skolen, har god orden og oppførsel, tilstedeværelse i timene og er personlig egnet. Alle søkere må levere skriftlig søknad til kontaktlærer eller internasjonal koordinator innen fristen. Det er avdelingsleder sammen med internasjonal koordinator og kontaktlærer som avgjør hvem som får delta på prosjektet, og dermed representere Kuben vgs. i utlandet. Det varierer fra år til år hvor mange deltakere vi velger å sende ut til de forskjellige praksisplassene. 

Søknadsmal får du av kontaktlærer.
Vi oppfordrer alle som har lyst til å søke! Du får informasjon om søkefrist fra kontaktlærer eller internasjonal koordinator.
Interansjonal koordinator besøker alle aktuelle klasser for å informere om tilbudet. Dette skjer på høsten eller vinteren.

BREXIT - MERKNAD!
Grunnet Brexit er England, Skottland, Wales og Nord Irland ikke lenger med i Erasmus+ samarbeidet. Kuben vgs har midler til overs fra Erasmus+tildeling 2019 (som vi ikke fikk brukt pga Coronapandemien), og disse kan benyttes til å sende elever til England. Vi kan derfor trolig sende elever til York og London skoleåret 2021-22 - om pandemisituasjonen tillater dette.