Hovedseksjon

Arbeidspraksis i Spania eller  England

Logo til Erasmus+

Hvilke muligheter finnes

Elever på følgende programmer har muligheten til å delta på Kubens Erasmus+prosjektet Placements in Europe:

  • Vg2 barne- og ungdomsarbeidere kan søke om fire ukers praksis i norsk/internasjonal barnehage i Alicante, Spania.
  • Vg2 helsefagarbeidere kan søke om fire ukers praksis ved et norsk sykehjem i Alicante, Spania.
  • Vg2 barne- og ungdomsarbeidere kan søke om to ukers praksis ved Sheringham Primary School i London, England.

Kuben vgs. har mottatt EU-midler gjennom Erasmus+mobility. Disse midlene går til å dekke elevenes utgifter i forbindelse med oppholdet; flyreise, lokal transport, forsikring, eventuelle skolepenger, bolig og mat.
Deltakerne som er på utplassering i London bor hos engelske vertsfamilier. Deltakerne som er på utplassering i Spania bor sammen i leiligheter i Alicante. 

Søkekriterier
Søkerne viser interesse for faget på og utenom skolen, har god orden og oppførsel, tilstedeværelse i timene og er personlig egnet. Alle søkere må levere skriftlig søknad til kontaktlærer eller internasjonal koordinator innen fristen. Det er avdelingsleder sammen med internasjonal koordinator og kontaktlærer som avgjør hvem som får delta på prosjektet, og dermed representere Kuben vgs. i utlandet. Det varierer fra år til år hvor mange deltakere vi velger å sende ut til de forskjellige praksisplassene. 

Søknadsmal får du av kontaktlærer.
Vi oppfordrer alle som har lyst til å søke! Du får informasjon om søkefrist fra kontaktlærer eller internasjonal koordinator.
Interansjonal koordinator besøker alle aktuelle klasser for å informere om tilbudet. Dette skjer på høsten eller vinteren.

BREXIT - MERKNAD!
Grunnet Brexit er England, Skottland, Wales og Nord Irland ikke lenger med i Erasmus+ samarbeidet. Vi kan likevel bruke en liten andel av Erasmus+ midler på prosjekt utenfor EU. Vi har valgt å fortsette samarbeidet med Sheringham Primary School i London, da det samarbeide gir et meget godt utbytte for elevene både faglig og sosialt - og at vi også har et faglig samarbeid for ansatte.