Arbeidspraksis i Spania eller studier i England

Logo til Erasmus+

Hvilke muligheter finnes

Elever på følgende programmer har muligheten til å delta på Kubens Erasmus+prosjektet Placements in Europe:

  • Vg2 barne- og ungdomsarbeidere kan søke om fire ukers praksis i norsk/internasjonal barnehage i Alicante, Spania.
  • Vg2 barne- og ungdomsarbeidere kan søke om 2 ukers praksis ved Sheringham Primary School og Sheringham Nursery and Children's Centre i London, England.
  • Vg2 frisør kan søke om tre ukers opphold ved Greater Brighton Metropolitan College i England (GBMET).
  • Vg2 helsefagarbeidere kan søke om fire ukers praksis ved et norsk sykehjem i Alicante, Spania.

Kuben vgs. har mottatt EU-midler gjennom Erasmus+mobility. Disse midlene går til å dekke elevenes utgifter i forbindelse med oppholdet; flyreise, lokal transport, forsikring, eventuelle skolepenger, bolig og mat.

Deltakerne som er på utplassering i London eller Brighton bor hos engelske vertsfamilier. Deltakerne som er på utplassering i Spania bor sammen i leiligheter i Alicante. 

Søkekriterier

Søkerne viser interesse for faget på og utenom skolen, har god orden og oppførsel, tilstedeværelse i timene og er personlig egnet. Alle søkere må levere skriftlig søknad til kontaktlærer eller internasjonal koordinator innen fristen. Det er avdelingsleder sammen med internasjonal koordinator og kontaktlærer som avgjør hvem som får delta på prosjektet, og dermed representere Kuben vgs. i utlandet. Det varierer fra år til år hvor mange deltakere vi velger å sende ut til de forskjellige praksisplassene. 

Søknadsmal får du av kontaktlærer.

Vi oppfordrer alle som har lyst til å søke! Du får informasjon om søkefrist fra kontaktlærer eller internasjonal koordinator.

 Deltakerne i Brighton våren 2015

HO Spania 2018 Rozan og Fabiola
Sandra og Rebekka ved barnehagen
Frisørelevenes første dag på GBMET våren 2016
HO-elevene Medina, Rabia, Sarmila og Riyana