Arbeidspraksis i Spania eller studier i England - KANSELLERT 2020-21

Logo til Erasmus+

Hvilke muligheter finnes

Elever på følgende programmer har muligheten til å delta på Kubens Erasmus+prosjektet Placements in Europe:

  • Vg2 barne- og ungdomsarbeidere kan søke om fire ukers praksis i norsk/internasjonal barnehage i Alicante, Spania.
  • Vg2 helsefagarbeidere kan søke om fire ukers praksis ved et norsk sykehjem i Alicante, Spania.
  • Vg2 barne- og ungdomsarbeidere kan søke om to ukers praksis ved Sheringham Primary School og Sheringham Nursery and Children's Centre i London, England.
  • Vg2 IKT kan søke om tre  ukers utplassering ved York College, England
  • Vg2 helsefagarbeidere kan søke om tre ukers utplassering ved York College, England
  • Vg1 og Vg2 bygg og anlegg kan søke om tre ukers utplassering ved York College, England

Kuben vgs. har mottatt EU-midler gjennom Erasmus+mobility. Disse midlene går til å dekke elevenes utgifter i forbindelse med oppholdet; flyreise, lokal transport, forsikring, eventuelle skolepenger, bolig og mat.
Deltakerne som er på utplassering i London eller York bor hos engelske vertsfamilier. Deltakerne som er på utplassering i Spania bor sammen i leiligheter i Alicante. 

Søkekriterier
Søkerne viser interesse for faget på og utenom skolen, har god orden og oppførsel, tilstedeværelse i timene og er personlig egnet. Alle søkere må levere skriftlig søknad til kontaktlærer eller internasjonal koordinator innen fristen. Det er avdelingsleder sammen med internasjonal koordinator og kontaktlærer som avgjør hvem som får delta på prosjektet, og dermed representere Kuben vgs. i utlandet. Det varierer fra år til år hvor mange deltakere vi velger å sende ut til de forskjellige praksisplassene. 

Søknadsmal får du av kontaktlærer.
Vi oppfordrer alle som har lyst til å søke! Du får informasjon om søkefrist fra kontaktlærer eller internasjonal koordinator.
Interansjonal koordinator besøker alle aktuelle klasser for å informere om tilbudet. Dette skjer på høsten eller vinteren.

BREXIT
Skulle Storbritannia forlate EU uten en avtale (såkalt hard brexit) vil vi ikke kunne sende ut elever eller ansatte på Erasmus+ opphold til England. Dette gjelder fra den datoen bruddet skjer. Hvis utmeldelsen fortsetter å bli utsatt, håper vi at vi rekker å sende ut våre elever og ansatte også dette skoleåret, og at en avtale er på plass som ivaretar Erasmus+ samarbeid før neste skoleår. Dette gjelder våre utplasseringer i London og York.