Hovedseksjon

Arbeidspraksis i Spania eller  England

Logo til Erasmus+

Hvilke muligheter finnes

Elever på følgende programmer har muligheten til å delta på Kubens Erasmus+prosjektet Placements in Europe:

  • Vg2 barne- og ungdomsarbeidere kan søke om tre ukers praksis i Den norske skole Costa Blanca i Alfaz del Pi, Spania.
  • Vg2 helsefagarbeidere kan søke om tre ukers praksis ved et norsk sykehjem i Altea, Spania.
  • Vg2 barne- og ungdomsarbeidere kan søke om to ukers praksis ved Sheringham Primary School i London, England.

Kuben vgs har mottatt EU-midler gjennom Erasmus+mobility. Disse midlene går til å dekke elevenes utgifter i forbindelse med oppholdet; flyreise, lokal transport, forsikring, eventuelle skolepenger, bolig og mat.
Deltakerne som er på utplassering i London bor hos engelske vertsfamilier. Deltakerne som er på utplassering i Spania bor sammen i leiligheter i Alfaz del Pi. 

Merk - da deltakerne som sendes til Spania har praksis på norske institusjoner dekkes dette ikke lengre av Erasmus+ midler, men av skolens eget budsjett.

Søkekriterier
Søkerne må være elever som skal ut i læra til neste år. Søkerne viser interesse for faget på og utenom skolen, har god orden og oppførsel, tilstedeværelse i timene og er personlig egnet. Alle søkere må levere skriftlig søknad til kontaktlærer eller internasjonal koordinator innen fristen. Det er avdelingsleder sammen med internasjonal koordinator og kontaktlærer som avgjør hvem som får delta på prosjektet, og dermed representere Kuben vgs. i utlandet. 

Søknad

Vi oppfordrer alle som har lyst til å søke! 
Interansjonal koordinator besøker alle aktuelle klasser for å informere om tilbudet. Dette skjer på høsten eller vinteren.