Arbeidspraksis i Spania eller studier i England

Logo til Erasmus+

Om programmet

Elever på følgende programmer har muligheten til å delta på Kubens Erasmus+prosjektet Placements in Europe:

  • Vg2 barne- og ungdomsarbeidere kan søke om fire ukers praksis i norsk/internasjonal barnehage i Alicante, Spania.
  • Vg2 frisør kan søke om fire ukers opphold ved City College Brighton & Hove i England (CCB).
  • Vg2 helsefagarbeidere kan søke om fire ukers praksis ved et norsk sykehjem i Alicante, Spania.

Kuben vgs. har mottatt EU-midler gjennom Erasmus+mobility. Disse midlene går til å dekke elevenes utgifter i forbindelse med oppholdet; flyreise, lokal transport, forsikring, eventuelle skolepenger, bolig og mat.

Deltakerne som er på utplassering ved CCB bor hos engelske vertsfamilier i Brighton. Deltakerne som er på utplassering i Spania bor sammen i leiligheter i Alicante. 

Søkekriterier

Kriteriene er at søker har vist interesse for faget på og utenom skolen, orden og oppførsel, tilstedeværelse i timene og egnethet. Alle søkere må levere skriftlig søknad til kontaktlærer eller internasjonal koordinator. Det er avdelingsleder sammen med internasjonal koordinator og kontaktlærer som avgjør hvem som får delta på prosjektet og dermed representere Kuben vgs. i utlandet. Det varierer fra år til år hvor mange deltakere vi velger å sende ut til de forskjellige praksisplassene. 

Søknadsmal får du av kontaktlærer.

Vi oppfordrer alle som har lyst til å søke!

SØKEFRISTEN for utplassering våren 2017 er fredag 17. februar!

 Deltakerne i Brighton våren 2015