Hovedseksjon

Søknad om skoleplass og læreplass

Skoleplass
Du må hvert år søke om skoleplass for neste skoleår. Søkningen skjer på www.vigo.no slik du gjorde det i 10. klasse.

Elever på studiespesialisering som fullfører og består Vg1, har fortrinnsrett til plass i Vg2 på Kuben, foran elever som søker seg over fra andre skoler. Tilsvarende gjelder for elever som skal fra Vg2 til Vg3.

Elever på yrkesfag har ikke fortrinnsrett til egen skole og må dermed konkurrere seg inn på ønsket skole hvert år.

Skulle du uansett grunn, velge å slutte på skolen, bør dette skje innen 1. november. Hvis du sier ifra deg skoleplassen din etter denne datoen mister du retten til 1 av dine 3 år (Ungdomsretten).

Læreplass
Det første bedriftene ser på er orden, oppførsel og fravær som du har fått på både Vg1 og Vg2. Når du er ute i yrkesfaglig fordypning (praksis i bedrift) er du din egen og skolens ambassadør. For deg betyr det at du har muligheten til å vise deg fram og skaffe deg læreplass. For skolen betyr det at elever som kommer etter deg vil ha muligheten til å ha utplassering på samme sted. Derfor bør du allerede ved utplassering på Vg1 jobbe mot å få læreplass i den bedriften du er i – oppfør deg som en arbeidstaker.

Når du søker læreplass på www.vigo.no blir du også registrert ved Avdeling for Fagopplæring i Utdanningsetaten (FAG). Selv om du registreres betyr ikke dette at FAG skaffer deg læreplass, dette har du ansvaret for selv. Men hvis du fremdeles mangler læreplass etter sommeren eller tidlig på høsten, vil FAG sende deg et brev med innkalling til møte. Det er veldig viktig at du møter, slik at du får riktig og nødvendig informasjon om muligheter videre.

Rådgiver på Kuben vil også kunne veilede og hjelpe deg med hvordan du skal gå frem for å få deg læreplass. Det er viktig at du lærer deg å skrive gode søknader og CV. Trenger du hjelp til dette hør med rådgiver om hva som finnes av gratis kurs på nett.