Nytt om fravær og smittevernveileder

SG-AS.no/Monica Kvaale

Vi har lagt til noen presiseringer i oppdatert versjon av smittevernveilederen. Du finner lenke til Kubens smittevernveileder her. Presiseringene går på avsnittet vi er hjemme når vi er syke. Selv om du tester negativt på covid-19 skal du være hjemme ved sykdom. Har du vært i nærkontakt med person med påvist smitte av koronaviruset skal du i 10 dagers karantene.

OPPDATERT SMITTEVERNVEILEDER

Her er lenke til Kubens egen smittevernveileder.

ENDRING I FRAVÆRSRUTINER

Rektor har presisert dette i møter med elevene denne uken og lærer vil følge opp med alle klasser.

Elever som er hjemme på grunn av luftveissymptomer skal ikke til lege for å få dokumentasjon. Meld fraværet til skolen umiddelbart og lever dokumentasjon via melding fra foresatte. Bruk gjerne meldings-appen Skolemelding. Er du over 18 år melder du selv. Eleven skal ha en symptomfri dag før retur til skolen. Er eleven frisk nok til å motta undervisning hjemme skal dette avtales mellom elev og lærer. Hjemmeundervisning regnes ikke som fravær og merkes i fraværssystemet som A (annen avtalt opplæring). Kubens lærere er godt forberedt for å forholdsvis raskt gi opplæring til elever som må være hjemme i kortere eller lengre perioder.

Vi minner om det mest grunnleggende smittevern:

  • Ingen syke skal møte på skolen
  • God håndhygiene er viktig
  • Unngå håndhilsning og klemming
  • Hele skoleklasser kan ha undervisning sammen
  • Elever skal ha faste plasser i klasserom og faste samarbeidspartnere/-grupper
  • Ansatte kan veksle mellom klasser, men bør holde avstand til elever så langt det er mulig
  • Ansatte og elever bør holde minst 1 meter avstand i alle situasjoner utenfor klasserommet
  • Unngå trengsel og store samlinger
  • Skolen har etablert for forsterket renhold for høsten

Les mer om smitteverntiltak på videregående skole på utdanningsdirektoratets nettside.