Skolestart 2020 og smittevernveileder

Kuben front

Første skoledag er mandag 17. august.

 • Vg3, vg4 (YSK) og Påbygg møter kl. 09:00
 • Vg2 møter kl. 09:30
 • Vg1 og Forberedende møter kl. 10:00

OPPMØTESTED

På grunn av Coronaviruset og for å begrense eventuell spredning, har vi valgt å fordele elevenes oppmøte på Kuben og Bikuben.

 • Elever på YF (yrkesfaglige utdanningsprogram) møter i foajeen på Kuben. Derfra vil man bli fulgt videre.
 • Elever på ST/Påbygg/Forberedende (studiespesialiserende) møter opp ved hovedinngangen til Bikuben, og blir fulgt derfra.

OPPMØTE/FRAVÆR

Vi minner om at elever som av ulike grunner er forhindret å møte til skolestart må melde dette til skolen i god tid. Det er forventet at fraværet kan dokumenteres. Elever som ikke møter og heller ikke kan vise til gyldig grunn kan miste skoleplassen.

SMITTEVERN

For å sikre en trygg og god skolestart, er det viktig at alle elever og ansatte følger smitteverntiltakene.

Alle skoler følger "trafikklysmodellen" for nivåinndeling av smitteverntiltak. Vi er nå på gult nivå. Gult nivå innebærer at hele klasser kan ha undervisning sammen, men at vi må passe på å følge rutiner for god hygiene, unngå trengsel og store samlinger.

Her er lenke til Kubens egne smittevernveileder- vi ber om at alle elever og foresatte setter seg inn i disse før elevenes oppmøte mandag.

Husk:

 • Ingen syke skal møte på skolen
 • God hånd- og hostehygiene er viktig
 • Skolen har rutiner for forsterket renhold
 • Unngå håndhilsning og klemming
 • Hele skoleklasser kan ha undervisning sammen
 • Elever bør ha faste plasser i hvert klasserom og faste samarbeidspartnere/-grupper
 • Ansatte kan veksle mellom klasser, men bør holde avstand til elever så langt det er mulig
 • Ansatte og elever bør holde 1 meter avstand i alle situasjoner utenfor klasserommet
 • Unngå trengsel og store samlinger

Les mer om smitteverntiltak på videregående skole på utdanningsdirektoratets hjemmeside.

FORELDREMØTE VG1

Vi inviterer til foreldremøte for Vg1 også i år. Torsdag 13. august kl. 18.00 til 19.30.

Av smittevernhensyn samler vi ikke alle i auditoriet, Sentralen, men går rett til avdelingene i mindre grupper.

Studiespesialisering, Teknologilinja og Forberedende Vg1 møter ved Bikuben (Kabelgata 22-24)

Yrkesfag, Robotikklinja, Informatikklinja, HYSK og BYSK møter i foajeen i Kubens hovedbygg (Kabelgata 10-12)