Hovedseksjon

Kuben var vertskap for Erasmus+ prosjektet RoboCup

MC3 Team 1 og 2 i verkstedet sammen med Kubenlærer Jakob

Kuben ønsket velkommen fire elever, to lærere og en koordinator fra hvert av deltakerlandene/-skolene. Elevene ble fordelt på fire tverrnasjonale teams som fikk i oppgave å konstruere et best mulig sikkherhetssystem rundt en robotarm.

Mandagen ble brukt til å bli bedre kjent (alle hadde tidligere møttes online), og å informasjon om oppgaven og faglig input. Tirsdag til torsdag ble for det meste brukt til å jobbe for å løse utfordringen på best mulig måte, og fredag presenterte teamene sine løsninger for et lite eksklusivt publikum bestående av bl.a. Kubendeltakernes klasser og familiemedlemmer, Utdanningsdirektør Marte Gerhardsen, spesielt inviterte gjester fra skoler i Sveits, Nederland og Danmark, og selvfølgelig resten av "RoboCup-familien".

Det sosiale høydepunktet var nok onsdags ettermiddag, da prosjektgruppen dro til Korketrekkeren og akte i tåkehavet.

Hele uken ble både faglige og sosiale aktiviteter filmet av et studentfilmteam (SunMedia) fra partnerskolen i Finland. SunMedias deltakelse i prosjektet gav anledning til å inkludere lærere og Vg1 elever fra Kubens avdeling for Informasjonsteknologi og medieproduksjon. Flere Vg1 elever fikk assistere SunMedias camera crew og være med på redigering.

Ida fra SunMedia og Emil fra Vg1 IM.jpgEmil fra Vg1 IM sammen med Ida fra SunMedia

Det har vært en intens uke for alle involverte og flere av elevdeltakerne gav uttrykk for at de syntes at det hadde gått alt for fort, og at det gjerne kunne ha vart lengre.

Du kan se videoer, bilder og lese mer om RoboCup på Kubens egne nettsider om prosjektet.

SICK AS stilte med både utstyr, undervisning og som eksterne eksperter under presentasjonene den siste dagen, noe vi satte veldig stor pris på.

Logo_Storm.png      logosbeneficaireserasmusleft_en.png