Hovedseksjon

Statsministeren og finansministeren holdt pressekonferanse på Kuben

Representanter for elverådet møter de to ministrene_foto: Kari Gjerde

Statsministeren og finansministeren ble tatt imot av elevrådsleder på vgs, Sara El-Hassan og rektor på Kuben videregående skole, Kjell Ove Hauge. På byggverkstedet sendte  Finansdepartementet live på Facebook da Sara og fire andre elever møtte Erna og Siv.

Så var det duket for pressekonferanse i Kubens fellesareal, hvor et meste av rikspressen var representert.

 


Perspektivmeldingen 2017

Regjeringen legger frem perspektivmeldingen hvert fjerde år, og denne tar for seg utfordringer som Norge står overfor i årene som kommer, og hvordan vi best kan møte disse. Statsministeren snakket om de tre hovedområdene som var omtalt i Perspektivmeldingen 2017 (Stort.meld 29):

  • Et trygt arbeidsliv med lav ledighet og høy sysselsetting
  • Velstandsveksten må nå fram til alle
  • Få mer igjen for innsatsen, både i private og offentlige virksomheter

Deretter fikk finansministeren ordet og presenterte meldingen mer i detalj. Seansen ble avsluttet med spørsmål fra pressen til de to politikerne.


Mangfoldig yrkesarena

Kuben brukes stadig som arena for store og små arrangementer, og det er alltid spennende når det skjer noe annerledes. På en dag som denne fikk vi ikke bare besøk av politikerne, men journalister fra store og små medier var også tilstede og fikk se hva som Kuben kan tilby.

Dette er i tråd med det Kuben ønsker å være, nemlig en arena som er i konstant samtale med samfunnet rundt.

Ministrene ønskes velkommen til Kuben av elevrådsleder og rektor på Kuben vgs