Kuben redder verden (litt)

Kuben i verden

I mars skal vg1 studiespesialisering være med på et spennende eksperiment. Vi skal engasjere elever og lærere i bærekraftig utvikling gjennom et endringsprosjekt foreløpig kalt Kuben i verden.
I 30 dager vil elever og lærere leve med en selvvalgt utfordring som kan kobles til klima- eller miljøutfordringer. Underveis deler de erfaringer og innsikter i klasserommet og på en webside.

De blir fulgt opp av en gruppe forskere som skal hjelpe dem med å se ulike sider ved endring og sammenhengen mellom hva en enkeltperson kan gjøre og hva som må til av samfunnsendringer i møte med miljøutfordringer.

Målet er å gi elevene kunnskap om, og erfaring med endring og sin egen rolle i endringsprosesser. Fokuset er på å eksperimentere med endring, ikke å være best på klima og miljø.

Prosjektet Kuben i verden er en del av det treårige forskningsprosjektet SEAS (Science Education for Action and Engagement towards Sustainability) finansiert av EU og ledet av Institutt for lærerutdanning og skoleforskning ved Universitetet i Oslo.
Les mer om prosjektet på websiden: www.seas.uio.no

Optimistene/aktivistene i 1STC

Optimistene /aktivistene i 1STC