Kuben har fått godkjent et nytt Erasmus+ samarbeidspartnerskap!

Partnerne møttes på forberedende besøk på Kuben februar 2020

På Kuben mener vi at internasjonalt samarbeid er viktig for både læreres, elevers og andre ansattes faglige utvikling. Vi jobber med internasjonale prosjekt på samme måte som vi gjør med andre deler av Kubens strategiske planer; vi identifiserer områder hvor vi gjerne vil forbedre oss. Deretter tar vi kontakt med aktuelle partnere slik at vi sammen kan skape et prosjekt som vi mener vil gi oss den kompetansen vi ønsker. Denne strategien har ledet oss frem til dagens situasjon med Kuben som koordinator for et Erasmus+ KA220 samarbeidspartnerskap innenfor ST, og deltakelse i et annet partnerskap innenfor yrkesfag, nærmere bestemt Robotikk og Automasjon på elektro. Nedenfor kommer en kort introduksjon til begge.

Erasmus+.jpg

Involve to Evolve - Skandinavisk medborgerskap

Et 3-årig prosjekt med partnerskoler Frederiksberg Gymnasium i Frederiksberg, Danmark, og Burgården Gymnasium i Gøteborg, Sverige.
Via elevinvolvering skal prosjektet styrke kompetansen til lærere – og elever – innen temaene inkludering kontra utenforskap. Dette skoleårets ST vg1-elever vil få muligheten til å bli med videre i prosjektet på vg2 og vg3 gjennom deltakelse i utvalgte samfunnsfaglige faggrupper. Involverte lærere skal jobbe med tematikk og utvikling av metoder gjennom hele prosjektperioden. Til neste skoleår skal alle elevdeltakere og ansatte møtes i Danmark på faglig seminar. Våren 2024 vil Kubenelevene som da går på vg3, være vertskap for sine partnere fra Danmark og Sverige. Vi avslutter nemlig prosjektet med en elevstyrt konferanse her på Kuben.

RoboCup 

Et 2-årig prosjekt med partnerskoler Roskilde Tekniske Skole i Roskilde, Danmark, Egibide i Bilbao, Spania og Keuda i området rundt Helsinki, Finland.
Temaet for RoboCup er hvordan jobbe med sikkerhet i robotikk- og automasjonsundervisning på videregående skolenivå. Fire ganger i løpet av to år skal 4 x 16 elever møtes til Microchallenge! Den første challengen er i Finland, mars 2022. Deretter er det Danmark og Norge som står for tur, og den aller siste vil foregå i Spania i april 2023. Elever fra vg2 og vg3 robotikk og automasjon må søke om å få representere Kuben ved hver Challenge.
RoboCup logo.PNG

Kuben er også akkreditert Erasmus+ KA1-skole innfor både yrkesfag og studiespesialisering. Dette betyr at vi enkelt kan sende ut både elever og ansatte på relevante praksisopphold eller kursing i Europa de neste 6-7 årene. Nå venter vi spent på at coronapandemien skal komme under kontroll og at det skal bli trygt å reise igjen!