Kuben har blitt Miljøfyrtårn

Økonomisjef Per Morten Tallaksen og elevrådsleder Ana Marie Jimenez Guiza

Elevrådsleder Ana Marie Jimenez Guiza, elevenes verneombud Janssen Jimenez og økonomisjef Per Morten Tallaksen var i dag på Rådhuset for å delta på bymiljøkonferanse. På konferansen overrakte ordfører Marianne Borgen diplomene som viser at Kuben yrkesarena nå er miljøsertifisert. Du kan lese mer om stiftelsen Miljøfyrtårn her: https://www.miljofyrtarn.no/

Her på Kuben kildesorter vi pr i dag nærmere 85 % av søpla vår. Vi har som mål at vi fra 1. august skal øke den prosenten. Det betyr ar vi også skal kildesortere mat, plast, papir og restavfall i alle fellesområder fra og med neste skoleår. Det blir en jobb alle vi på Kuben må hjelpe til med.