Bekreftede Covid-19 smittetilfeller på Kuben

Illustrasjon

De bekreftede tilfellene er fra forskjellige utdanningsprogram, noen har utløst karantene for medelever og ansatte, mens andre ikke hadde vært på skolen den perioden de fikk symptomer og har ikke utløst karantene. 

Det er gitt beskjed og informasjon til alle det gjelder. I tillegg har det gått ut sms til alle elever, foresatte og ansatte om situasjonen, og hvor vi ber alle følge rådene for å unngå spredning av smitte, både med tanke på hygiene og sosial avstand. Har elever eller ansatte symptomer skal de holde seg hjemme.

Vi takker lærerne for gode klassekart og oversikter, og bydelen for et flott samarbeid. Ta vare på dere selv og de rundt dere!

Mvh rektor Kjell Ove Hauge