Hovedseksjon

Kuben får annerkjennelse for god tilrettelegging for aktive jobbreiser

Mathias Lyngved Pizarro fra Syklistenes Landsforening  overrekker diplom til Kuben vgs ved Gunnar Haave

Syklistenes Landsforening kartlegger virksomheter i Oslo kommune for å se i hvor stor grad de legger forholdene til rette for at ansatte og besøkende skal kunne komme seg til og fra på en aktiv måte (gå, løpe, sykle, ta kollektiv transport eller bruke en annen form for grønn reise til og fra arbeidsplassen).

Vi på Kuben har høyt fokus på at våre ansatte skal ha gode muligheter komme seg på jobb på en aktiv måte, og ser den positive effekten dette har i forhold til folkehelseperspektivet.

Kuben har i løpet av de siste årene etablert eget sykkelverksted med utstyr og fasiliteter for reparasjon og rengjøring av sykkel. Vi har gode parkeringsmuligheter for sykkel og garderober for ansatte som ønsker å skifte og dusje. Hvert år gjennomfører vi vår- og høstklargjøring av sykler hvor fagfolk går over sykkelen og sjekker at den er i god stand. Dersom deler må byttes ut, betaler den ansatte kun for selve delene. Det sørges også for å legge om til sommer/vinterdekk dersom en ønsker det.