Hovedseksjon

RoboCup - Elever og lærere sammen i Danmark

Jonatan med sitt team

Erasmus+ RoboCup - Developing skills in safe robotics er et samarbeidsprosjekt Kuben har med skolepartnere fra Spania, Danmark og Finland.

I en skoleuke jobbet Mikael (3ELR), Ilwaad (3ERL), Jonatan (2AUA og Leo (2ELR) i teams med de andre elevene for å finne en best mulig løsning på en robotprogrammeringsoppgave. De fikk brukt både sine samarbeidsevner, faglige kunnskap og engelskferdigheter. På fredag presenterte de prosess og resultat for eksterne eksperter fra næringslivet i Danmark - også en nyttig erfaring.

Hvert elevteam ble fulgt av et filmcrew fra den finske skolepartner. De finske film- og mediaelevene er med for å produsere filmer som skal brukes som manualer for andre skoler som vil prøve seg på lignende prosjekt - og får samtidig mye relevant og nyttig erfaring.

RoboCup-prosjektet går over to år, og skal avsluttes høsten 2023. Men prosjektet er så vellykket, og lærere og elever så fornøyde, at vi snakker om å forlenge samarbeidet og gi fremtidige elever muligheten til å delta på lignende MicroChallenges. Vi skal gjøre vårt beste for å få det til!

I februar 2023 er det Kuben vgs sin tur til å være vertskap, før Spania står for tur i april. Les mer om samarbeidet her på Kubens nettsider.

Hele MC2.jpg